Sjömarkens kundtidningar bidrar till ökad kunskap

I våra kundtidningar vill vi ge dig som kund mer kunskap inom områden som vi brinner lite extra för: isolering, lufttäthet och fukt. Vi hoppas också att med denna tidning att vi tillsammans med dig som byggare bidrar till hållbart byggande och klimatomställningen. Trevlig läsning! Sjömarkens kundtidning 2021 Sjömarkens kundtidning 2020 Sjömarkens kundtidning 2019  Sjömarkens […]

Skanska valde lösull i både väggar och tak för prestigeprojekt

När hela stadsdelen Valand i Kungsbacka står klar 2025 kommer den att rymma sju kvarter med totalt 320 bostäder och 13 000 kvadratmeter för näringsverksamheter. Stadsdelen utvecklas av Aranäs Fastigheter.  Det ska bestå av tre hus som rymmer butik- och kontorsytor och 86 hyreslägenheter. – Vi väljer Sjömarkens Isolering för att det går smidigt och fort […]

“Sjömarkens fokuserar på kundens nytta”

– Jag känner verkligen att jag kommit till ett familjärt företag där det är ett tydligt fokus på kunderna. Det är inspirerande att det är mycket expertis internt och en tydlig ambition om att höja standarden i branschen, säger Jon Polisi som började jobba på Sjömarkens i februari. Sjömarkens Isolering expanderar  i Skåne och Jon […]

Fler kunder efterfrågar hållbara byggen

Etikhus är ett familjeföretag som startade 1997. Uppdragen är i huvudsak villaproduktion som platsbyggs men oftast är även något större bostadsprojekt igång. Etikhusnamnet förpliktigar men det levs också upp till. – Det handlar om att vi är raka i vår kommunikation med våra kunder, säger Fredrik Lagerstedt och förklarar att det också handlar om att […]

Låt experter guida dig när du bygger utan luftspalt

Traditionellt har luftspalten varit viktig för att en konstruktion ska kunna ventilera bort byggfukt och fukt som tränger in i konstruktionen från otätheter och hålla taket kallt. Isoleringen har blivit tjockare i moderna konstruktioner vilket ställer högre krav på rätt dimensionering av luftspalten. Under vissa förutsättningar kan detta skapa problem. Nu finns moderna och högpresterande […]

Isolering med rätt kvalité – hållbarhet sitter i väggarna.

Att isolera med lösull har stora fördelar och har länge varit standard i takkonstruktioner. Sedan ett par år tillbaks är det ett självklart val även i väggar. Att spruta in materialet går snabbt vilket bidrar till ett smidigare flöde på en byggarbetsplats, och dessutom undviks spill. Framförallt är det en nyckel för att bygga energieffektiva […]

Så kan byggare ha nytta av klimatdeklarationer

Sveriges klimatmål är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Idag står bygg- och fastighetssektorn för lite mer än en femtedel av Sveriges sammanlagda utsläpp av växthusgaser, enligt Boverket. En tredjedel av de utsläppen genereras under byggprocessen, visar studier. Det är det här som lagförslaget om klimatdeklarationer ska bidra till att minska. Men […]

Effektivt och smidigt att isolera med lösull i väggar

Som installatör på Sjömarkens Isolering utför Niklas Sjöblom dagligen jobb i villor, utbyggnader och i större bostadsprojekt. Han förklarar att alla kunder, både privatpersoner och byggbolag, sätter ett stort värde vid att Sjömarkens är punktliga och håller vad som utlovats.  – Vi utför jobbet effektivt och lämnar bygget efter en dag eller en halv dag. […]

Fler borde välja lösull i väggarna

Lösull är ett självklart val i tak och borde också vara det i väggar. På Sjömarkens märker vi visserligen en klart ökande efterfrågan på att isolera med lösull i väggar. Men det är fortfarande många byggare som jobbar på det gamla sättet att isolera manuellt med isoleringsskivor.   Och ärligt talat – jag förstår faktiskt inte varför. […]