Täthetsprovning

Vi erbjuder täthetsprovningar på nya och befintliga konstruktioner. Några av skälen till att kontrollera/säkerställa tätheten i en byggnad är:
  • Minskad energiförbrukning på grund av luftläckage
  • Undvika kondensproblem
  • Undvika att kall luft läcker in utifrån
  • Se till att luften kommer via ventilation och inte genom otätheter i konstruktionen, se bild.
Läckaget har en avsevärd inverkan på husets energiberäkning. Detta kan i värsta fall innebära att man inte uppnår kravet på energiförbrukning, termisk komfort och fuktkonvektion i Boverkets Byggregler. För att kunna verfiera energiberäkningen där en viss täthet är antagen är en praktisk mätning det enda sättet. Vi har under våra projekt sett ännu fler fördelar för alla inblandade parter i byggprocessen. Ett dokumenterat tätt hus ger, vi kallar det win-win-win.
  • Byggherren får ett kvitto på en bra konstruktion
  • Hantverkarna kan visa ett kvitto på ett bra utfört jobb
  • Kunden får ett kvitto på en bra produkt
  Om man gör täthetsprovet när det är isolerat och man har plastat tätt, men inte invändigt gipsat kan eventuella brister åtgärdas innan huset färdigställs. Möjlighet finns också att göra en ytterligare kontroll när huset är färdigt. Vi har också termografiutrustning för att lättare lokalisera läckage. Täthetsprovning utförs enligt Svensk Standard SS-EN 13829 och alla tester åtföljs av en detaljerad rapport. Hör av dig till oss för ett pris på ditt projekt. Ladda ner Checklista täthetsprovning

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli".

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. ”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Provtryck bygget och spara pengar

Genom att testa kvalitén på tätskiktet i ett bygge med en provtryckning, kan man spara mycket pengar. – Om det är lufttätt blir driftkostnaderna lägre och då innebär en provtryckning en relativt liten kostnad, säger Anna Tjäder, energikonsult på AT

Läs mer »

Du vet väl att du kan kontrollera att ditt hus är lufttätt?

Hör av dig till Louice på 0771-33 21 00 så berättar hon mer. 

Du vet väl att du kan kontrollera att ditt hus är lufttätt?

Med ett godkänt täthetsprovning får du en verifierad energi beräkning direkt i ditt slutbesked.

I vissa kommuner är ett godkänt täthetsprov till och med ett krav. Bor du i en kommun som inte kräver det rekommenderar vi att du gör det ändå.

Hör av dig till Louice på 0771-33 21 00 så berättar hon mer. 

Vanliga frågor om täthetsprovning

Det gör vi för att kunna identifiera och eliminera eventuella läckor. I våra fall när det kommer till isolering.  Prövningen kommer att göras efter en svensk standard, och självklart kommer du att få en detaljerad rapport efter utfört arbete.

Läs mer om täthetskontroll >

Om man lever i ett dåligt tätat hus, kan det i värsta fall leda till att man inte kommer att uppnå kraven gällande termisk komfort, energiförbrukning samt fuktkonvektion. Detta i enlighet med Boverkets Byggregler.

Genom att ha ett tätat hus, både i praktiken och på pappret, blir det mer bekvämt för dig. Det är även något som kan höja värdet i en eventuell försäljning.

Läs mer om täthetskontroll >

Kom igång med täthetsprovning