Täthetsprovning

Vi erbjuder täthetsprovningar på nya och befintliga konstruktioner. Några av skälen till att kontrollera/säkerställa tätheten i en byggnad är:
  • Minskad energiförbrukning på grund av luftläckage
  • Undvika kondensproblem
  • Undvika att kall luft läcker in utifrån
  • Se till att luften kommer via ventilation och inte genom otätheter i konstruktionen, se bild.
Läckaget har en avsevärd inverkan på husets energiberäkning. Detta kan i värsta fall innebära att man inte uppnår kravet på energiförbrukning, termisk komfort och fuktkonvektion i Boverkets Byggregler. För att kunna verfiera energiberäkningen där en viss täthet är antagen är en praktisk mätning det enda sättet. Vi har under våra projekt sett ännu fler fördelar för alla inblandade parter i byggprocessen. Ett dokumenterat tätt hus ger, vi kallar det win-win-win.
  • Byggherren får ett kvitto på en bra konstruktion
  • Hantverkarna kan visa ett kvitto på ett bra utfört jobb
  • Kunden får ett kvitto på en bra produkt
  Om man gör täthetsprovet när det är isolerat och man har plastat tätt, men inte invändigt gipsat kan eventuella brister åtgärdas innan huset färdigställs. Möjlighet finns också att göra en ytterligare kontroll när huset är färdigt. Vi har också termografiutrustning för att lättare lokalisera läckage. Täthetsprovning utförs enligt Svensk Standard SS-EN 13829 och alla tester åtföljs av en detaljerad rapport. Hör av dig till oss för ett pris på ditt projekt. Ladda ner Checklista täthetsprovning

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.