Isolering

LÖSULLSISOLERING

Lösull med hög kvalitet som installeras rätt av installatörer med stor hantverkskunskap är det effektiva sättet att isolera. Lösullsisolering ger dig en helt skarvfri isolering med minimala energiläckage. Med den här metoden är det även lättare att isolera hålrum och oregelbundenheter, vilket göra att du får en tätare isolering.

Transparent Kvalitet

När du väljer att isolera med lösull innebär din investering både ett material och gedigen kunskap att installera den rätt. Sjömarkens är den lösullsentreprenör i Sverige som hårdast driver kvalitetsfrågan i branschen. Du som kund ska känna dig trygg med att du får rätt kvalitet i utförandet.

Vi vet att det går att fuska, därför har vi tagit fram konceptet Transparent Kvalitet. Det innebär att vi ser till att du som kund kan kontrollera oss på plats, för att på så sätt kunna förvissa sig om att man får rätt mängd lösull i alla konstruktioner. Vi redovisar också antalet installerade säckar med lösull, i det installationsprotokoll som du som kund får.

Klimatsmart

Vi tycker att energin du använder för att värma upp ett hus ska stanna där. Och energieffektiva hus är en nyckel i klimatomställningen. Isolering med lösull är alltså inte bara kostnadseffektivt, smidigt och tidsbesparande utan är en viktig pusselbit på vägen mot ett hållbart samhälle.

Isoleringen kostar ingenting att underhålla när den väl är på plats, men sparar in på både dina pengar och hjälper till i klimatomställningen genom minskad energiförbrukning under hela husets livslängd.

Olika typer av lösull

Lösull tillverkas av sten, återvunnet glas eller papper. På Sjömarkens jobbar vi med alla olika material som idag finns på marknaden, stenull, glasull och cellulosa. Val av material beror antingen på dina önskemål som kund, eller om vi efter ett platsbesök hos dig anser att konstruktionen är bäst lämpad för något specifikt material. Anledningen kan variera, och det är där du som kund ska känna dig trygg i att låta oss hjälpa dig med ditt val, och ta del av vår långa erfarenhet av lösullsisolering.

isolering glasull
Glasull – Knauf och Isover
Träfiber - Hunton

Träfiber - Hunton
isolering cellulosa
Cellulosa – Warmfiber
isolering stenull
Stenull - Rockwool

Behöver du hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi dig att få bästa möjliga lösning. Oavsett om du bygger nytt, bygger till eller renoverar befintliga hus, så är isolering med lösull det bästa alternativet, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Sjömarkens Isolering erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom isolering och tilläggsisolering av såväl vindar, snedtak, väggar och golv.

Kontakta oss >>

Du vet väl att inget jobb är för litet för oss på Sjömarkens.

Hör av dig till Louice på 0771-33 21 00 så berättar hon mer. 

Du vet väl att inget jobb är för litet för oss på Sjömarkens.

Vi installerar lösull i allt från Attefallshus till de största byggprojektet. När du bygger nytt, bygger till eller renoverar befintliga hus, så är isolering med lösull det bästa alternativet, ekonomiskt, kvalitetsmässigt och dessutom klimatsmart.

Hör av dig till Louice på 0771-33 21 00 så berättar hon mer. 

Vanliga frågor om lösullsisolering

Cellulosaisoleringen Warmfiber™ används som värmeisolering på plana och svagt lutande vindsbjälk­lag, i snedtak, slutna bjälklag och väggar. Produkten installeras av våra certifierade installatörer.

Läs mer om cellulosaisolering > 

Supafil Frame lösull är en obunden, lösull av glasfiber, utformad med optimala värmeegenskaper, utmärkt täckning och blåsegenskaper.

Läs vidare om glasull som isolering > 

ROCKWOOL Granulat PRO är framställt av stenull och ger en fullgod isolering. Produkten är dimensionsstabil och brandsäker.

Läs vidare som stenull som isolering >

Kom igång med lösullsisolering