Mögelsanering på vind

Mögelsanering av råsponten på vinden i villor är en viktig process för att bevara både husets struktur och för de boendes hälsa. Vindar i många villor är känsliga för fukt och dålig ventilation, vilket skapar en idealisk miljö för mögel att trivas. När mögel väl etablerar sig i råsponten kan det sprida sig till andra delar av huset och orsaka allvarliga hälsoproblem. 

mögelsanering

Vi är utbildad ”Grön-Fri Expert” och hela utförandet sker enligt detta regelverk. 

Säker mögelsanering för ditt hem

Det är viktigt att åtgärda mögelproblem på din vind då även små mängder mögel kan vara skadliga för din hälsa och ditt hem. Med en sanering av vinden avdödar och stoppar vi alla pågående processer av mögel samtidigt som ytan neutraliseras och får ett så högt PH-värde att ny påväxt dröjer.

Mögel-Fri ™ Premium

är marknadens bästa proffsprodukt mot mögel samtidigt som den är trygg att använda för våra experter som applicerar den. Det är en biocidprodukt vilket innebär den förstör, oskadliggör, förhindrar verkningarna samt kontrollerar skadliga organismer utan att behöva bearbeta skadan mekaniskt. Mögelutsatta ytor är beboliga och tillgängliga direkt efter behandlingen.

✓ Inga farosymboler

✓ Effekt inom 60 min

✓ Lätt biologiskt nedbrytbar

mögelsanering

Genom att ta bort mögel får du bland annat:

Förbättrad hälsa – minskad risk för hälsoproblem relaterade till mögel.

Förbättrad luftkvalitet – genom att eliminera mögelsporer får man en mer hälsosam och behaglig         miljö att bo i.

Ökat fastighetsvärde – vid försäljning eller omläggning av lån.

Dessa fördelar understryker vikten av att agera snabbt och effektivt vid identifiering av mögel i ditt hus så att du kan säkerställa en hälsosam och säker boendemiljö.

Kontakta oss så tar vi hand om dina mögelbekymmer och återställer din vind till en hälsosam och trygg miljö.

”Viktigt att notera är att detta är en funktionell behandling mot mögel och att det behandlade möglet är kvar på ytan men är oskadliggjort. Oftast är den tydligaste effekten av behandlingen att all lukt av mögel försvinner. Detta är det starkaste beviset på att ytan är mögelfri”

Behöver du hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi dig att få bästa möjliga lösning. Sjömarkens Isolering erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom isolering och tilläggsisolering av såväl vindar, snedtak, väggar och golv.

Kontakta oss >>

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.