Fukt på vind

Vad kan man göra om man har fukt på vinden?

Vi utför även mögelsanering. Befria ditt hem från mögel och återställ hälsan i ditt hus. Fukt på vind exempelvis är sällan välkommet, därav är mögelsanering nyckeln till en friskare inomhusmiljö. Mögel som ibland är osynligt men potentiellt farligt, trivs i fuktiga miljöer och kan orsaka allt till från allergiska reaktioner till andningsproblem.

Återställs mitt hem efter genomförd mögelsanering?

Genom att genomföra en mögelsanering kan du eliminera detta hot och återställa ditt hem till en trygg plats att leva i. Mögelsanering är inte bara en kosmetisk förbättring, utan en hälsoinvestering. Genom att ta itu med mögel, eller fuktproblemet skapar du inte bara en bättre miljö, utan du förhindrar även att det kommer tillbaka. Investera i ett tryggare och friskare boende idag.

Finns det andra fördelar med att sanera?

Ja, genom att göra en mögelsanering vid exempelvis fukt på vind, kan du förbättra din generella hälsa. Detta då det finns hälsoproblem relaterade till mögel.
Det kommer även fler fördelar, så som ökat fastighetsvärde. Vill du veta mer om mögelsanering eller alla fördelar är det bara att kontakta oss.

Hur kommer det sig att det uppkommer mögel på vinden?

Det kan bero på flera olika orsaker, bland annat otillräcklig isolering. Därav att det är av ytterst vikt att isolera på rätt sätt. Det är något som vi kan hjälpa dig med. Vi har dels rätt utrustning för att tackla problemet, men även kunskapen som gemene man saknar. Det finns även andra orsaker att mögel förekommer, så som dålig ventilation eller att det läcker från taket.

Kontakta oss