Att tilläggsisolera ger
många fördelar

TILLÄGGSISOLERA ​

Lösull sänker BRF:ens energikostnader

Vill medlemmarna i er BRF få sänkta energikostnader? Och samtidigt göra lägenheterna mer energieffektiva för att bidra till klimatomställningen?  På Sjömarkens får ni dessutom en kontaktperson som kvalitetsäkerhet

Att tilläggsisolera vinden är den mest lönsamma åtgärden man kan göra på ett hus

Med Sjömarkens Isolering får ni flera garantier. Ni kan vara säker på att materialet håller marknadens högsta kvalitet tack vare att vi endast jobbar med de ledande leverantörerna. Ni kan också vara säkra på att Sjömarkens genomför installationen med rätt kvalitet, utifrån vårt koncept Transparent Kvalitet. För att ni ska veta vad vi har installerat får ni exempelvis alltid en redovisning över den exakta materialtillgången, inte bara den siffra vi offererade.

Skarvlös isolering ger stor energibesparing

Varm luft stiger uppåt, vilket innebär att en tilläggsisolering av vindsbjälklaget är den första energisparande åtgärden man ska göra i ett äldre hus. Ofta är investeringen återbetald inom bara några få år.

Metoden med att installera lösull är effektiv och ger en helt skarvlös isolering vid tilläggsisolering av vind. Tjockleken kan väljas helt fritt och man är inte beroende av fasta centrumavstånd på takstolarna. Att isolera vinden med lösull är enkelt, tidseffektivt och ger bästa slutresultat. Du får en helt skarvlös isolering som ger bästa anslutning runt exempelvis stödben, elrör och ventilationstrummor.

BRF Masthugget

”Efter tilläggsisoleringen av våra vindar upplever de boende idag ett jämnare och behagligare klimat, och tillsammans med injustering av ventilation och varmvatten kan vi idag konstatera att vi gör en energibesparing på över 800 000 kronor per år! Materialet vi valde på våra vindar var cellulosaisolering.

En så stor och viktig investering ställer också höga krav på en leverantör till ett så omfattande projekt.
Sjömarkens Isolering tog hand om alla förarbeten på vindarna och all planering, och det är viktigt att man håller tidsplanen när ett så stort arbete ska utföras – vilket vi är mycket nöjda med!”

BRF Masthugget

Vill du veta mer? Kontakta oss >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.