Isolera ytterväggar

Vill du spara tid när du värmeisolerar väggar och samtidigt frigöra tid för övriga hantverkare? Då ska du använda lösull för att även isolera ytterväggarna. Vi är ju ändå på plats och isolerar taken, och då blir det mer ekonomiskt och tidseffektivt för dig att vi även isolerar ytterväggarna. Dessutom får man en välisolerad väggkonstruktion helt utan glipor och som svarar upp bättre till dagens höga energikrav.

Konstruktionen av en yttervägg kan se olika ut beroende på vilket projekt det gäller, därför är det bra att vi blir involverade i ett tidigt skede för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat resultat. Vi har en bred erfarenhet av hur man löser marknadens olika väggkonstruktioner med lösull, som vi gärna delar med oss av. Vi erbjuder isolering av ytterväggar, allt från små tillbyggnader, villor och nyproducerade flerfamiljshus. Vi vet hur vi bäst isolerar väggkonstruktioner.

Lösull i väggar ökar kraftigt tack vare att det både är snabbt och kostnadseffektivt. Dessutom blir det en renare arbetsplats utan lagringsbehov.

Bästa isoleringsvärde

Vi arbetar med marknadens bästa och mest etablerade produkter. Genom att välja exempelvis Knaufs eller Isovers lösull, kan vi leverera ända ner till lambdavärde 0,033, vilket är marknadens bästa isoleringsvärde. Detta innebär att det blir lättare att nå de krav som beställare och byggherrar ställer och tillsammans bidrar vi till energieffektiva och hållbara byggnader samt att nå FN´s globala klimatmål.

Effektivare byggarbetsplats

Frigör tid genom att använda lösull även i ytterväggarna slipp all lagring och hantering av stora isoleringsbalar på byggarbetsplatsen. För att klara dagens energikrav krävs det stora isoleringsvolymer som man som byggare helt slipper att hantera. Detta tar vi istället hand om genom att komma fullastade med välkomprimerade lösullssäckar i våra lastbilar på morgonen, vi installerar lösull från lastbilen under dagen, via slang och rätt in i väggen. När vi är klara, tar vi med oss förpackningsemballaget och det enda som är kvar när vi är klara är en välisolerade vägg! Dessutom utförs installationen av certifierade och utbildade installatörer.

Med Knaufs och Isovers lösull i vägg får du

Är det dags för isolering av väggar?

Kontakta oss så hjälper vi dig att få bästa möjliga lösning för att isolera din vägg. Oavsett om du bygger nytt, bygger till eller renoverar befintliga hus, så är isolering med lösull det bästa alternativet, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Sjömarkens Isolering erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom isolering och tilläggsisolering av såväl vindar, snedtak, väggar och golv. Kontakta oss

DU VET VÄL ATT…

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>