Sjömarkens Isolering AB

Sjömarkens Isolering startade 1983 och är därmed en av Sveriges äldsta lösullsentreprenörer. Koncernen har vuxit genom devisen “Lösull i alla konstruktioner”.

Utveckling

Vi har alltid strävat efter att ligga i framkant när det gäller nya tekniska lösningar, nya installationsmetoder och stor kunskap hos vår personal, vilket ska underlätta för våra kunder i deras byggprojekt. Med facit i hand kan vi se att vi också lyckats med det när man idag anlitar oss för att lösullsisolera i samtliga konstruktioner i dagens nyproduktion – väggar, golv och tak.

Kapacitet

Idag utför vi cirka 4 000 lösullsentreprenader per år i Väst- och Sydsverige. Det innebär att vi är den i särklass största lösullsentreprenören på det geografiska område vi idag arbetar.

Egen tillverkning

2007 var startskottet i koncernen för egen tillverkning av cellulosaisoleringen Warmfiber. I och med det blev koncernen självförsörjande på material i detta segment.

Kvalitet

Under 2000-talet har vi successivt utvecklat koncernen till att idag vara en helhetsleverantör av produkter och tjänster inom lösullsisolering, fukt och täthet. Vi ser oss som en viktig spelare för att nå ett hållbart och energieffektivt byggande i Sverige. För att bli en bra spelare och lyckas med våra mål leds vi i allt vi gör genom våra värdeord, Kvalitet – Kunskap – Engagemang Med kunskap får man engagemang och det är först då man också kan leverera en god kvalitet. Läs gärna mer om vår kvalitetssäkring Transparent Kvalitet. /VD, Magnus Håkansson 

Vi samarbetar med RS Elteknik 

– Tilläggsisolering 

– Energieffektivisering

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.