Bygga villa eller tillbyggnad

Sjömarkens – bidrar till din kvalitet

Med marknadens bästa isoleringsmaterial och certifierade installatörer, levererar vi kostnads- och energieffektiva lösullsentreprenader i väggar, golv och tak. Så dra nytta av fördelarna med lösull och slipp spill, spara utrymme på byggarbetsplatsen samt frigör tid från tidsödande montering och förflyttning av skivisolering.

Dessutom är vi, med vår detaljkunskap, din expert när det isolerings-, täthets- och fuktfrågor. Använd och ta hjälp av vår erfarenhet och kunskap för att hitta ekonomiska och energieffektiva konstruktionslösningar. På Sjömarkens får du dessutom en kontaktperson som kvalitetsäkerhet.

Sjömarkens Isolering har under 40 år vuxit till att idag vara marknadsledande i lösullsbranschen. Det ständiga innovations- och förbättringsarbetet företaget bedriver har gjort att vi idag installerar lösull i husets samtliga konstruktioner – väggar, golv och tak.

Rätt installerad

Alla certifierade lösullsmaterial på marknaden är av god kvalitet. Den del som emellertid är absolut mest avgörande för slutresultatet är att välja rätt installatörsföretag – det är hantverket att installera isoleringen som säkerställer vilken kvalitet du får!

Med kunskap och engagemang följer kvalitet och yrkesstolthet!

Med Sjömarkens kunniga och engagerade installatörer levererar vi kvalitet, varje gång. Vi vill vara (och är!) en viktig pusselbit när du som byggare vill leverera hållbara och energieffektiva hus. Det kan du som byggare stolt förmedla vidare till din kund.

Med Sjömarkens Isolering får du flera garantier. Du kan vara säker på att materialet håller marknadens högsta kvalitet tack vare att vi endast jobbar med de ledande leverantörerna. Du kan också vara säker på att Sjömarkens genomför installationen med rätt kvalitet, utifrån vårt koncept Transparent Kvalitet. För att du ska veta vad vi har installerat får du exempelvis alltid en redovisning över den exakta materialtillgången, inte bara den siffra vi offererade.