Fler efterfrågar energieffektiva hus

Listan med fördelar med att isolera med lösull kan göras lång, menar Christoffer Almqvist, VD Andersson & Kellers. Foto: Andersson & Kellers

Andersson & Keller i Varberg drivs av pas­sionen att skapa hem åt människor. Rätt isolering är en självklar del i kvalitetssäkringen och i att bygga energi­ effektiva villor.

– Listan på fördelar med att iso­lera med lösull kan göras lång, menar Christotfer Almqvist, VD Andersson & Keller.

Bland Andersson & Kellers 19 anställda finns, förutom projekt­ledare och snickare, även en arki­tekt som ritar deras projekt. Enligt Christoffer Almqvist är det en struktur som säkerställer att det är hög kvalitet i hela leveransked­jan. Där ingår också att de använ­der pålitliga underleverantörer.
– Pålitlighet innebär att resulta­tet blir bra, men också att sättet leverantören arbetar på är bra. Sjömarkens medarbetare är smi­diga att jobba med och kommer alltid i tid, säger Christotfer Alm­qvist.

Lösullsisolering har enligt ho­nom tydliga fördelar på en bygg­arbetsplats.
Till exempel sparar det plats att inte behöva förvara balar med isolering, och det sparar tid att slippa ta hand om spill. Dessutom undviks den hälsorisk som dam­met från andra isoleringsmaterial innebär för snickare. Men lösulls­isolering sparar framför allt på re­surserna.
– När Sjömarkens kommer och sprutar in isolering går det fort. Att det sparar tid innebär att det är kostnadsbesparande. Och iso­leringen blir helt enkelt så mycket bättre att det inte går att jämföra med vanligt skivmaterial.

Sjömarkens Isolering har varit underleverantör till firman se­dan Andersson & Keller startade 2010 och idag använder de oftast även lösullsisolering i väggarna i sina byggen. Oftast använder de Warmfiber utifrån ett miljöper­spektiv, inte bara för att det be­står av cellulosa i sig utan även för att det är ett återanvänt material.
– Många slutkunder är intresse­rade av energieffektiva hus, både på grund av miljöskäl och av eko­nomiska skäl, säger Christoffer Almqvist och förklarar att isole­ring med lösull är ett billigt sätt att få ett energieffektivt hus.
– Att isolera huset optimalt är ett sätt att vara klimatsmart och samtidigt spara pengar eftersom det är billigare för oss att utföra och sedan har lägre energian­vändning.