Wall of Fame

Här är våra stjärnor. På Sjömarkens kontor möts kunder och kollegor av den här väggen varje dag när man kliver in till en ny arbetsdag. Wall of Fame. Det är en påminnelse till var och en att man är viktig och betydelsefull, och det är tack vare de här fantastiska stjärnorna som vi har de […]

Sjömarkens kundtidningar bidrar till ökad kunskap

I våra kundtidningar vill vi ge dig som kund mer kunskap inom områden som vi brinner lite extra för: isolering, lufttäthet och fukt. Vi hoppas också att med denna tidning att vi tillsammans med dig som byggare bidrar till hållbart byggande och klimatomställningen. Trevlig läsning! Sjömarkens kundtidning 2021 Sjömarkens kundtidning 2020 Sjömarkens kundtidning 2019  Sjömarkens […]

Låt experter guida dig när du bygger utan luftspalt

Traditionellt har luftspalten varit viktig för att en konstruktion ska kunna ventilera bort byggfukt och fukt som tränger in i konstruktionen från otätheter och hålla taket kallt. Isoleringen har blivit tjockare i moderna konstruktioner vilket ställer högre krav på rätt dimensionering av luftspalten. Under vissa förutsättningar kan detta skapa problem. Nu finns moderna och högpresterande […]

Välkommen säger vi till Jon

  Varmt välkommen säger vi till vårat senaste stjärnskott, Jon Polisi. Jon kommer hjälpa alla er byggare och privatkunder med lösullsisolering i Skåne, och se till att det våra kunder i Västsverige fått ta del av i över 40 år, nämligen hög kvalitet, nu även ska bli en självklarhet i Skåne. På Sjömarkens jobbar vi […]

Covid-information

Våra kunder och medarbetares säkerhet och hälsa är av högsta prioritet.   Vi har vidtagit flera försiktighetsåtgärder för att säkerställa löpande drift och leverans av våra funktioner och tjänster, skydda våra medarbetares och kunders hälsa och bidra till att minska spridningen av viruset i samhället. Vi följer noga information och råd från myndigheter om coronaviruset […]

Kunskap slår allt

Det finns bra produkter på marknaden för detta ändamål, och efter dagens utbildning så känner vi oss ännu tryggare med att erbjuda våra kunder just SIGA´s produkter. Inte bara för att vi anser att de håller högst kvalitet, utan också för att de delar våra värderingar när det kommer till att hitta den bästa lösningen […]

TEJPSKOLAN: Tejp med bra fäste som klarar varierande temperatur

Dominik Rudin, produktrådgivare på den schweiziska tejptillverkaren Siga, menar att Sverige har ett otydligt regelverk när det kommer till luft- och vindtätning av fastigheter. – Nationellt uppgår kostnaderna för fuktrelaterade skador i byggnader till 50 miljarder kronor varje år enligt Boverkets senaste rapport. Det är skador som kommer av bristfälligt detaljarbete, helt enkelt att fukt […]

Skanska satsar på klimatneutrala byggnader

Hela samhället genomgår en omställning och Skanska har tydliga mål. De ska halvera sina koldioxidutsläpp i hela sin värdekedja till 2030 och vara klimatneutrala till 2045. Det innebär stora förändringar och att de behöver utveckla olika delar av byggprocessen. – Det kan handla om att använda byggmaterial som har lägre klimatpåverkan, exempelvis grön betong eller […]

Den moderna byggaren isolerar väggarna med lösull

Det som trendar just nu i lösullsbranschen är att väggisoleringen med lösull har kommit för att stanna. Vi visste det redan för flera år sedan att den här dagen skulle komma, och nu när vi står här kan vi också stolt säga att vi är den entreprenören i Västsverige som står sig starkast och mest […]