Etikhus bygger hus där du kommer älska att bo

Etikhus i Varberg vill vara ett föredöme i branschen när det kommer till att minska miljö- och klimatavtrycket. Därför är det en självklarhet att använda leverantörer som delar samma mål.

– Etikhus är ett namn som förpliktigar men jag tycker att det genomsyrar hela vår affär, hur vi bygger och våra relationer med kunder. Redan från start har det varit centralt för oss att bygga

hållbara hus, och det ställer såklart krav på våra samarbetspartners och leverantörer, säger Ulf Werner, på Etikhus.

Genom tillväxtresan har det alltid varit viktigt att minimera miljöoch klimatavtrycket både under byggprocessen och i driften av de färdiga husen. Den röda tråden är att bygga ”hållbara hus där människor älskar att bo” och allt fler kunder efterfrågar att bo i hållbara hus.

– Byggbranschen är ibland alldeles för konservativ men vi vill ligga i framkant och påverka den i en positiv riktning. När vi utvecklar projekt som ska stå klara om fem eller tio år måste vi se till att de känns moderna när de är klara att de byggs med ett litet miljöavtryck och att boende kan leva på ett hållbart sätt i sina nya hem.

Ett tydligt exempel är det pågående bygget av Kvarteret Tärnan i Varberg med 87 bostäder. Att detta nu byggs i KL-trä i stället för betong har minskat koldioxidutsläppen från bygget med 60 procent. Och tack vare Sjömarkens Isolering kommer avtryck från de välisolerade och energieffektiva husen att fortsätta vara minimalt.

Sjömarkens Isolering, som samarbetat med Etikhus i över 25 år, kommer att fortsätta vara en viktig leverantör även i framtiden.

– Sjömarkens har varit med oss från start och de spelar en central roll i att vi kan bygga energisnåla och hållbara bostäder. Lösullen är en miljöriktig produkt och vi ser ett stort värde i att processen med lösull är mycket smidigare än skivisolering. Med Sjömarkens kan vi lita på att bostäderna blir rätt isolerade, säger Ulf Werner.

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.