Energieffektivare hus: Börja dit värmen stiger

I varje kris eller lågkonjunktur finns det något som marknaden efterfrågar. Nu minskar byggandet. Samtidig är det stort fokus på energifrågan. 

Heat Loss Detection of the House With Infrared Thermal Camera

För byggare gäller det att hitta just den där efterfrågan, när de vanliga uppdragen sinar. Och när det gäller energifrågan finns mycket att ta fasta på. Det handlar både om att skapa byggnader som är energieffektiva och att som också tillför energi in i systemet.  

Solceller är ett exempel på det sistnämnda. Att se till att värmen stannar i husen är svaret på det andra. I Sverige finns en stor mängd hus där det verkligen eldas för kråkorna. Det gäller inte minst hus som är byggda under 1960-, 1970-, 1980 och 1990-talen. Att tilläggsisolera de vindarna skulle innebära att vi behövde ta ut betydligt mindre el för uppvärmning. Bra för tillgången, bra för svensk industri och bra för plånböckerna.   

Bättre isolerade hus spelar roll. Branschorganisationen Swedisol visade i en rapport i oktober 2022 att om isoleringen på en dryg femtedel av Sveriges småhus fylldes på med en till två decimeter i väggar och tak, skulle det halvera energiförlusterna. En sådan samhällsinvestering skulle, enligt rapporten, spara över 2000 gigawatt energi. Kostnaden för det här skulle uppgå till 40 miljarder.  

Överlag kommer det att finnas en stor marknad i de åtgärder som många villaägare, BRF:er och fastighetsägare kommer att göra framöver. För en sak är säker – elpriserna kommer inte bli låga över tid igen. 

Vi är på en europeisk marknad. Svenska kärnkraftverk ligger nere med jämna mellanrum. I Frankrike kommer 75 procent av energin från kärnkraft. Här pekar man på att tidigare brister i underhåll gör att hälften ligger nere i perioder. Samtidigt använder vi allt mer el, i takt med att fossila bränslen och råvaror byts ut. Det gäller våra bilar, men det gäller också industrin. I Sverige spås industrin behöva dubbelt så mycket el de närmaste åren för att klara omställningen från dagens koldioxidutsläppande processer. 

Så ett strategiskt sätt att tänka för byggare som vill spela roll för kunderna är att börja uppifrån, dit värmen stiger. Sätt mössa på husen genom tilläggsisolering, kanske i kombination med fönsterbyte eller dörr. Därefter genomföra åtgärder som skapar energi – som solceller eller kamin. 

 

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.