TEJPSKOLAN: Bygg utan luftspalt

Med ett diffusionsöppet yttertaksmembran ovanpå råsponten, Majcoat 150 SOB, så innebär det att du ventilerar bort eventuell byggfukt under takpannorna. Och insidans tätskikt är en ångbroms, Majpell 5, som också den är diffusionsöppen. Det innebär att det inte finns någon risk för eventuell fukt att stanna kvar i konstruktionen. Antingen försvinner den ut uppåt, eller […]

Transparent Kvalitet

Idag installeras den största volymen lösull dolt, dvs. i slutna konstruktioner, såsom snedtak och väggar. För beställaren går det inte på ett enkelt sätt att i efterhand kontrollera att lösullen i dessa dolda fack blivit rätt installerad, utan man är helt utlämnad till lösullsinstallatörens egenkontroll. Man skulle kunna likna det vid en situation där exempelvis […]

Noggrannhet och kunskap i fokus hos installatörer

Ulf Johansson har jobbat med lösull på Sjömarkens Isolering sedan 1988, och kollegan Robin Jonsson började jobba för sex år sedan. Tillsammans är de ett bra exempel på hur verksamheten utvecklas med hjälp av unga medarbetares insikter och nya sätt att arbeta samtidigt som man lutar sig mot erfarenhet och mångårig kunskap. – Vi på […]

Fler efterfrågar energieffektiva hus

– Listan på fördelar med att isolera med lösull kan göras lång säger Christoffer Almqvist, VD Andersson & Keller. Bland Andersson & Kellers 19 anställda finns, förutom projektledare och snickare, även en arkitekt som ritar deras projekt. Enligt Christoffer Almqvist är det en struktur som säkerställer att det är hög kvalitet i hela leveranskedjan. Där […]

Rätt mängd lösull är avgörande

Lars Tobin, är konsult för bygg- och fastighetsbolag på Anneling Tobin Consult AB och expert på frågor om innemiljö. Han understryker vikten av att isolera noggrant och med rätt mängd lösull. – Rätt utfört så fyller lösullen ut i alla hålrum. Görs det dåligt får man inte den utfyllnad man har tänkt sig och den […]

Ledare – Vi måste nå klimatmålen

FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, pekar ut riktningen. Och när det kommer till klimatmålen, är hur vi isolerar hus en viktig faktor. Då måste vi göra det rätt. I det arbetet har vi som första lösullsinstallatör beslutat att arbeta helt transparent när det kommer till pris och kvalitet. För när det kommer […]

Vill du bli en del av vårt framgångsrika team?

Tack vare en hög efterfrågan på marknaden av våra isoleringstjänster så behöver vi bli fler i vårat framgångsrika team.   Klicka på länken för att läsa mer om tjänsten, och välkommen med din ansökan. Länk till annons: Klicka här

Sjömarkens Isolering drivs av miljöbränsle från EcoPar

Sjömarkens Isolering är stolta över att berätta att våra lösullsmaskiner nu kommer att köras med miljöbränsle från EcoPar. Det skapar inte bara en bättre arbetsmiljö utan är också ett steg mot ett hållbarare samhälle. Att använda EcoPar minskar utsläpp av skadliga ämnen drastiskt samtidigt som utsläpp av koldioxid minskar med 40 procent. Att regelbundet exponeras […]

Skanska halverar tiden med lösull i väggarna

Magid Manzouri, produktionsledare på Skanska i Göteborg, ser många fördelar med att använda lösull i väggarna istället för att isolera med skivor. – Man sparar mycket tid genom att använda lösull, då man kan spruta in det i väggarna direkt. Det är full fart vid Skanskas byggnadsprojek Flatås Park i Västra Frölunda. Tre lamellhus med […]

Hållbarhetsstrategi

Bakgrund Sjömarkens står för kvalitet, kunskap och engagemang. Som branschledande är det därför extra viktigt att Sjömarkens säkerställer att byggbranschens aktörer har god kunskap och insikt om vad hållbarhet och kvalitet är och hur detta påverkar sin, och sina kunders, verksamhet (vid exempelvis upphandling och drift) samt dess klimatpåverkan. Nuläge Sjömarkens skulle kunna och vill […]