Sjömarkens har utvecklat branschen i 40 år

I år fyller Sjömarkens Isolering 40 år. Och det har skett mycket utveckling genom decennierna.

– Vi har fått sätta lösull på kartan och har utvecklat hela branschen, säger Magnus Håkansson, delägare och VD.

 

 

Det som för 40 år sedan bara var vindsisoleringar med lösull är idag en etablerad volymprodukt för alla konstruktioner: väggar, golv och tak.

– Att ha fått driva den utvecklingen. Det är det största avtrycket som vi har gjort, säger Magnus Håkansson.

Bygg är ju en konservativ bransch. Hur har det varit att leda en materialförändring?

– Det har varit väldigt utmanande. Det har funnits gamla strukturer, på 1980- och 1990-talen, med ett färdigt nät av handlare som sålde isolering. När vi kom som entreprenör och inkluderade både isoleringen och installationen, vacklade de etablerade isoleringstillverkarna i hur de skulle hantera det.

Det blev ohållbart i slutändan?

– Ja, som det ser ut idag är vi mer en samarbetspartner till våra kunder. Det var en stor process under 20 år. Vår stora konkurrent var skivisolering och den distributionsstruktur via byggmaterialhandeln som fanns. Lösullen var på grund av det länge styvmoderligt behandlad, där isoleringstillverkarna redan hade färdiga försäljningskanaler via sina återförsäljare.

– Vi har gått från att vara en marginalspelare till en väsentlig del av våra kunders leverans.

Sjömarkens driver ju kvalitetsfrågan hårt. När kom tanken om att strategiskt gå den vägen?

– Det har vuxit fram löpande. Under de senaste två decennierna har kvalitet varit givet i företaget.

– Det var ett val vi gjorde. För oss är det en absolut ledstjärna som vi inte ruckar på. Det är det enda som är säkert i osäkra tider.

Där särskiljer ni er fortfarande?

– Ja, tyvärr, upplever jag att det är så. Det finns några ytterligare aktörer i landet som har samma kvalitetssyn som vi. Jag önskar att det var fler i lösullsbranschen som låg längre fram i sitt kvalitetsarbete. Vi skulle önska att alla kunder alltid får vad de förväntar sig, oavsett vem som installerar.

– Ska en byggnad uppnå rätt isolervärde, krävs det att lösullsinstallatören levererar rätt kvalitet i alla lägen. Då är det oerhört viktigt att man installerar rätt mängd material på varje kvadratmeter i varje konstruktion. Det är speciellt viktigt i alla de dolda konstruktioner som lösullen idag används i, exempelvis väggar och snedtak. Problemet är att det i efterhand inte går att upptäcka om en aktör har tagit genvägar.

Hur arbetar Sjömarkens med frågan?

– Vi gör allt för att driva branschen framför oss. Lösullsbranschens kunder ska bli proffs på att köpa lösull. Ju mer de vet om lösull desto mer uppdrag kommer Sjömarkens, och de företag som tänker som vi, få. Då får vi en rätt kvalitetsnivå, som i sin tur är avgörande för klimatomställningen. Om vi ska ha ett berättigande är det dessutom en överlevnadsfråga för lösullsbranschen på lång sikt.

Hur blir ni bemötta när ni påtalar att ni vill värna om kvaliteten?

– Idag blir vi ifrågasatta om vi ligger tio procent högre än en konkurrent vid en upphandling. Jag tycker att det borde vara konkurrenten som blir ifrågasatt, om de verkligen kommer att leverera rätt mängd. Vi är exempelvis tillverkaren Knaufs största kund i Norden, så stort är Sjömarkens. Jag tror inte att vi har högre inköpspriser än våra konkurrenter och vi har en totalteffektivitet som ligger högt. En konkurrents låga pris borde därför vara en varningssignal för inköparen.

Ni är en av de största lösullsentreprenörerna i Sverige. Varför har ni vuxit?

– Den mest avgörande faktorn är att vi alltid har haft ett genuint kundintresse, där vi vill hitta de bästa lösningarna för våra kunder. Vi har hela tiden utvecklats med olika kunders behov. Byggarnas ökade intresse för lösull i slutet av 1980-talet innebar att vi breddade vårt sortiment med produkter som var godkända i nyproduktion.

– Nästa stora steg som vi tog, även det utifrån kundernas behov, var i slutet på 00-talet. Då började några mineralullstillverkare ta fram lösullsprodukter för att isolera med i väggar. Det var runt 2010. Sedan dess har det blivit en stor förändring. Visserligen har det gått 30 år sedan vi började isolera vägg, så branschen är konservativ. Men nu ser vi att det är självklart. Andelen lösull i vägg kommer att öka kraftigt framåt.

– Varför göra något manuellt, som skivisolering innebär, när man kan göra det maskinellt? Ingen på ett bygge använder hammare och skruvmejsel, när man kan använda maskin. Eller en spade när man ska gräva en grund. Att använda lösull i alla konstruktioner borde vara lika självklart.

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.