BRF Masthugget

”Efter tilläggsisoleringen av våra vindar upplever de boende idag ett jämnare och behagligare klimat, och tillsammans med injustering av ventilation och varmvatten kan vi idag konstatera att vi gör en energibesparing på över 800 000 kronor per år! Materialet vi valde på våra vindar var cellulosaisolering.

En så stor och viktig investering ställer också höga krav på en leverantör till ett så omfattande projekt.
Sjömarkens Isolering tog hand om alla förarbeten på vindarna och all planering, och det är viktigt att man håller tidsplanen när ett så stort arbete ska utföras – vilket vi är mycket nöjda med!”

BRF Masthugget