Cellulosaisolering

Cellulosaisoleringen Warmfiber™ används som värmeisolering på plana och svagt lutande vindsbjälk­lag, i snedtak, slutna bjälklag och väggar. Produkten installeras utav våra installatörer som alla är certifie­rade i enlighet med certifieringssys­temet Behörig Lösull

Om WarmFiber™

WarmFiber är en cellulosabaserad isolering som tillverkas av ocirkulerade dagstidningar direkt från Svanen-märkta tryckerier. Tillverkningen sker i vår egen fabrik i Borås. Tillverkning sker utan tillsats av bindemedel, och tillverkningen sker i en torr och kall process.

Produkterna har mycket goda egenskaper avse­ende luftflödesmotstånd. Detta innebär att ingen egenkonvektion uppstår i materialet samt att materialet påverkas minimalt vid anblåsning (påtvingad konvektion).

Produktblad Warmfiber cellulosa

Fördelar med Cellulosaisolering

Materialet är oerhört tätt och har en relativt hög volymvikt, detta gör cellulosaisolering till en så kallad högdensitetprodukt. Det har en hög värmekapacitet och motverkar oönskade luftströmmar.

Behöver du hjälp med din isolering?

Kontakta oss så hjälper vi dig att få bästa möjliga lösning. Oavsett om du bygger nytt, bygger till eller renoverar befintliga hus, så är isolering med lösull det bästa alternativet, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Sjömarkens Isolering erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom isolering och tilläggsisolering av såväl vindar, snedtak, väggar och golv.

Kontakta oss >>