Provtryck bygget och spara pengar

Genom att testa kvalitén på tätskiktet i ett bygge med en provtryckning, kan man spara mycket pengar.

– Om det är lufttätt blir driftkostnaderna lägre och då innebär en provtryckning en relativt liten kostnad, säger Anna Tjäder, energikonsult på AT Power som genomför provtryckningar.

Att genomföra provtryckningar är inget krav i Boverkets Byggregler. Men Anna Tjäders erfarenhet är att det blir allt vanligare och att stora uppdragsgivare som kommuner ofta efterfrågar att lufttätheten mäts när de bygger nya daghem eller äldreboenden.

– De tänker långsiktigt för de vet att driftkostnaderna för en fastighet är lägre om den är tät, säger hon. Oavsett hur stort bygget är kan testerna vara ett bra sätt att säkerställa att det uppfyller lagkraven på isolering och att energiförbrukningen kommer att motsvara de beräkningar man gjort. – Det spelar ingen roll hur mycket vi räknar om inte bygget är riktigt utfört. En provtryckning är ett bra kvitto för att kunden ska veta att det är ett tätt bygge och för att entreprenörerna ska kunna visa att de utfört ett jobb som håller måttet.

Värmekamera upptäcker fel

AT Power, där Anna Tjäder är VD, startades 2008 och är ett energikonsultbolag. I början bestod de festa uppdragen av att göra energideklarationer i samband med att det blev ett krav från Boverket. Idag har de breddat verksamheten.

– Nu gör vi energiberäkningar och energikartläggningar för fastigheter och industrier. Det handlar om att minska energiförbrukningen totalt i samhället och energikostnaderna för varje enskild kund. En tjänst som de erbjuder är provtryckning av byggen med hjälp av en metod som kallas ”Blower Door” där man mäter otätheter i ett hus vid höga tryckskillnader. Testet genomförs genom att man först tätar alla ventilationskanaler i huset. Därefter monteras en fläkt i ytterdörren som gör att huset kan sättas i under- eller övertryck. Med hjälp av en värmekamera som läser av värmeskillnader med hjälp av infrarött ljus kan man sedan gå runt i huset och snabbt hitta eventuella läckage i väggar och tak. Resultatet är ett värde på hur mycket luft ett hus läcker för man ska kunna rätta till eventuella fel innan huset färdigställs.

– I allmänhet gör vi mätningen när det är plastat på insidan men innan det är gipsat. Då hinner man upptäcka och fixa eventuella brister i tätskiktet. Det är ett sätt att göra felsökning i slutet av bygget och det är svårare att göra när gipsen sitter uppe.

Äldre hus

Provtryckningar rekommenderas även i samband med att ett hus överlämnas och det kan göras i äldre byggnader för att undersöka läckage. Enligt Anna kan det ofta handla om att upptäcka småfel och hon nämner ett exempel i ett hus där de upptäckte läckage i en stor glasdörr.

– Vi märkte att det läckte ut värme i dörren och det visade sig att tätningslisten i dörren var vänd åt fel håll. Om vi inte hade gjort provtryckningen hade det kanske inte upptäckts förrän till vintern då man hade förlorat mer energi genom läckan.

FAKTA: Bygg lufttätt

Samtliga skarvar i tätskiktet tejpas noggrant

Genomföringar i tätskiktet undviks så långt som möjligt

Tätheten hos en genomföring skall vara lika tät som tätskiktet i sig

Det är viktigt att man använder produkter där tätheten förblir beständig


Exempel på produkter med bra kvalitet hittar du på webshopen www.isolering.se

Ladda ner artikeln här

 

 

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.