Visa slutkunden kvalitet

Kvalitet och hållbarhet har blivit allt viktigare inom bygg. Det visar inte minst den senaste debatten om byggfusk, men också nya lagkrav som klimatdeklaration.

Den trendriktningen tycker vi på Sjömarkens är mycket bra eftersom vi arbetar hårt för att uppmärksamma vikten av rätt kvalitet. Det är inte minst viktigt när det kommer till isolering, både i materialval och utförande, eftersom isolering är en nyckel när det kommer till att byggnader ska ha en låg klimatpåverkan.

Magnus Håkansson VD och ägare

I takt med att efterfrågan på kvalitet och hållbarhet ökar från både byggherrar och de som ska nyttja byggnaderna, ökar nöjdheten om de får bra information. Här är det arbete som vi på Sjömarkens gör en lågt hängande frukt för dig som byggare.

Börja helt enkelt med att visa din kund varför du valt oss och hur Sjömarkens kvalitet hjälper din kund att få en hög komfort med låga boendekostnader. Och samtidigt är med och bidrar till hållbarhet och miljö. Det stärker dig. Du kan exempelvis visa upp vår dokumentation som du får vid slutfört isoleringsuppdrag. Den dokumentationen är en garant för rätt kvalitet.

Vi kan också förse dig med informationsmaterial som beskriver det vi kallar Transparent Kvalitet och vad det innebär, information som du kan ge till din kund.

För om marmorskivan i köket är det visuella exemplet den som tar byggnaden i besittning stolt visar upp för sina gäster kan rätt utförd isolering med lösull i väggar, golv och tak vara den pärla inom hållbarhet samma person skryter med under husesynen.

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.