Rätt mängd lösull är avgörande

Lars Tobin, är konsult för bygg- och fastighetsbolag på Anneling Tobin Consult AB och expert på frågor om innemiljö. Han understryker vikten av att isolera noggrant och med rätt mängd lösull. – Rätt utfört så fyller lösullen ut i alla hålrum. Görs det dåligt får man inte den utfyllnad man har tänkt sig och den […]

Wingårdh ser fler höga trähus i framtiden

Wingårdhs arkitektkontor ligger bakom flera kända hus de senaste decennierna. De har till exempel ritat ett bostadshus i trä på åtta våningar som nyligen byggts i Sundbyberg. Och arkitekten Karin Wingårdh menar att det finns tydliga fördelar med materialvalet. – Trenden är att det går mycket mot att bygga mer med trä och vårt kontor […]

Ledare – Vi måste nå klimatmålen

FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, pekar ut riktningen. Och när det kommer till klimatmålen, är hur vi isolerar hus en viktig faktor. Då måste vi göra det rätt. I det arbetet har vi som första lösullsinstallatör beslutat att arbeta helt transparent när det kommer till pris och kvalitet. För när det kommer […]

Skanska halverar tiden med lösull i väggarna

Magid Manzouri, produktionsledare på Skanska i Göteborg, ser många fördelar med att använda lösull i väggarna istället för att isolera med skivor. – Man sparar mycket tid genom att använda lösull, då man kan spruta in det i väggarna direkt. Det är full fart vid Skanskas byggnadsprojek Flatås Park i Västra Frölunda. Tre lamellhus med […]