Ledare – Vi måste nå klimatmålen

Se Sjömarkens film om Transparent kvalitet

FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, pekar ut riktningen. Och när det kommer till klimatmålen, är hur vi isolerar hus en viktig faktor. Då måste vi göra det rätt. I det arbetet har vi som första lösullsinstallatör beslutat att arbeta helt transparent när det kommer till pris och kvalitet.

För när det kommer till pris har det blivit en tävlan om att säga lägsta siffra. Den fråga beställaren måste ställa sig är: Vad döljer sig bakom ett lågt pris? Istället borde beställaren söka rätt pris.

Sjömarkens Isolering tummar aldrig på kvalitet. Vi anser att rätt utförd isolering är en betydande hållbarhets- och klimatfråga som har stor påverkan på klimatomställningen. Rätt utförd isolering handlar också om att kunden ska vara säker på att få den utlovade kvaliteten.

Idag installeras den största volymen lösull dolt, dvs. i slutna konstruktioner, såsom snedtak och väggar. För beställaren går det inte på ett enkelt sätt att i efterhand kontrollera att lösullen i dessa dolda fack blivit rätt installerad, utan man är helt utlämnad till lösullsinstallatörens egenkontroll. Man skulle kunna likna det vid en situation där exempelvis självscanning på ICA skulle finnas, utan att det fanns någon risk att bli   kontrollerad. Och att alla vet det. En sådan situation öppnar upp för medvetet eller omedvetet fusk. Inom lösullsbranschen vill vi på Sjömarkens råda bot på det. Sverige och byggbranschen har inte råd att något projekt blir felaktigt isolerat om vi ska kunna bidra till samhällets klimatomställning. Och våra kunder ska kunna förvänta sig rätt kvalitet, varje gång.

Därför lanserar vi nu Transparent Kvalitet. Det innebär att vi öppnar upp möjligheten för kunden att kontrollera oss på plats, för att på så sätt kunna förvissa sig om att man får rätt mängd lösull i alla konstruktioner. Det är vad vi konkret gör för kunden. Samtidigt tar vi kvalitetsansvar genom att bli kontrollerade av tredje part genom Branschföreningen för Lösullisolering och dess kvalitetssystem Behörig Lösull. Så kontrollera oss gärna.

Med vårt arbetssätt ser vi till att alla fastighetsägare får bästa möjliga isolering tack vare rätt utförda lösullsisoleringar.

Magnus Håkansson

vd Sjömarkens Isolering

magnus@sjomarkens.se

 

 

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.