Rätt mängd lösull är avgörande

Byggbranschen behöver mer kunskap om lösullsisolering och hur den installeras. Att inte installera rätt mängd lösull leder till hus som slösar på energi.

 

Se Sjömarkens film om Transparent kvalitet

Lars Tobin, är konsult för bygg- och fastighetsbolag på Anneling Tobin Consult AB och expert på frågor om innemiljö. Han understryker vikten av att isolera noggrant och med rätt mängd lösull.

– Rätt utfört så fyller lösullen ut i alla hålrum. Görs det dåligt får man inte den utfyllnad man har tänkt sig och den isoleringsförmåga som man önskar. Hantverksskickligheten i kombination med god egenkontroll hos de som utför jobbet är central, säger han.

Lambdavärde är ett mått på hur bra ett material är på att isolera. Det är ett värde på värmegenomsläppligheten och ska vara så lågt som möjligt. Kombinerat med tjockleken på materialet fås ett värmemotstånd för detta skikt. U-värdet är ett mått på hur bra en hel konstruktionsdel isolerar, där värmemotståndet för alla materialskikt i till exempel en väggkonstruktion adderas.

– Vi har hundratals kundkontakter och vi märker att det finns en stor okunskap om hur mycket lösull som måste användas för att få rätt isoleringsförmåga. Det är något som vi på Sjömarkens verkligen kan och vi förlitar oss på expertkunskap i området, säger Mattias Berggren, säljare på Sjömarkens Isolering.

Mycket handlar om tillräcklig densitet, det vill säga att rätt mängd lösull sprutas i varje konstruktionsdel. Med rätt densitet ger lösullen ett lågt lambdavärde och att lösullen inte långsiktigt sjunker ihop vilket i sin tur bidrar till att hela konstruktionen får ett bra bestående U-värde. Idag finns energikrav som både uttrycker hur mycket ett hus får förbruka per kvadratmeter och hur bra isolerade husen ska vara.

– Det är såklart en fråga om energihushållning, inte bara med tanke på plånboken utan också med tanke på att vi som individer och samhället i stort vill minimera utsläpp och inte förbruka mer energi än vi behöver. Därför behöver vi isolering som ger huskonstruktioner ett så bra bestående u-värde som möjligt, säger Lars Tobin.

En konsekvens av otillräcklig isolering kan också bli att hus inte lever upp till energikraven. Undersökningar visar också att många nyproducerade bostadshus inte uppfyller krav och byggregler. Att inte spruta ut tillräckligt med lösull kan också få konsekvenser på längre sikt.

– Isoleringen blir inte homogen och det uppkommer områden som gör att materialet sätter sig annorlunda och efter några år får huset på sina platser tunnare isolering. I slutna konstruktioner som till exempel väggar kan i värsta fall tomrum skapas i övre delen av väggen med avsevärt lägre invändiga yttemperaturer. De som gör jobbet med att spruta lösull måste vara medvetna om de här frågorna, säger Lars Tobin och tillägger att bra isolering kommer att bli ett fokusområde i framtiden. Och precis som i alla hantverksyrken är lösullsinstallatörens kunskap och engagemang helt avgörande för slutresultatet.

– Byggnader ska bli ännu energisnålare och kraven på nybyggda hus kommer bli ännu hårdare. Jag brukar säga att den bästa kilowattimmen är den som inte används.

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.