Skanska satsar på klimatneutrala byggnader

Skanska leder branschen mot mer energieffektiva fastigheter. Deras mångåriga satsning har gett resultat och fokus har varit mycket på klimatskalet.

Se Sjömarkens film om kvalitet som bidrar till klimatomställningen

Hela samhället genomgår en omställning och Skanska har tydliga mål. De ska halvera sina koldioxidutsläpp i hela sin värdekedja till 2030 och vara klimatneutrala till 2045. Det innebär stora förändringar och att de behöver utveckla olika delar av byggprocessen.

– Det kan handla om att använda byggmaterial som har lägre klimatpåverkan, exempelvis grön betong eller att bygga mer i trä. Samtidigt vill vi arbeta mer med återbruk. Och vi har redan tidigare tuffa interna mål att bygga energieffektiva hus vilket ger en lägre klimatbelastning i drift, säger Kaisa Nord på Skanska.

Hon är ansvarig för en expertgrupp inom Skanska Teknik som jobbar med energisamordning och som har spetskunskap inom klimatneutrala byggnader.

– Energisamordning innebär att vi säkerställer att energikravet nås i våra husbyggnadsprojekt utan att vi gör avkall p. bra inomhusklimat. Vi jobbar bland annat med energiberäkningar, dagsljusfrågor, solenergi, termiskt klimat samt mätning och energiuppföljning.

Hon förklarar att de, för att bygga hållbart, arbetar efter principen att först förbättra klimatskalet, sedan installationer och sist lägger till förnybart. – Det innebär att vi först minskar energiförlusterna genom ett bra klimatskal, därefter genom att ha energieffektiva installationer och till sist genom ett tillskott av egenproducerad energi.

Sjömarkens Isolering har jobbat med Skanska i flera stora projekt. Och ett bra isolerat klimatskal är viktigt för att kunna bygga ett energieffektivt hus.

– För att vi ska kunna bygga klimatneutralt och hållbara hus ska isoleringen ha så låg klimatpåverkan som möjligt, säger Kaisa Nordh.

Hon tycker att dagens klimatskal är bra men att det finns mer att göra.

– Det vi behöver framåt är kvalitetssäkrade produkter med låg klimatpåverkan, det vill säga minska den koldioxid som vi idag bygger in i byggnaderna. Skanska kommer också titta mer på hur vi kan designa resurseffektiva byggnader i ett systemperspektiv.

– Resurseffektivitet kan uppnås genom att byggnader sammankopplas till större förnybara energisystem eller att de blir självförsörjande beroende på vad som är mest fördelaktigt ur klimatsynpunkt.

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.