Låt experter guida dig när du bygger utan luftspalt

Att bygga utan luftspalt kan ha tydliga fördelar. Men för att få en optimal lösning krävs kunskaper om egenskaper hos olika material och konstruktionstyper. – Det är alltid bra att kolla med någon kunnig och försäkra sig att man tänkt rätt och gör rätt, säger Samuel Häusler, teknisk chef, Siga Sverige.

Traditionellt har luftspalten varit viktig för att en konstruktion ska kunna ventilera bort byggfukt och fukt som tränger in i konstruktionen från otätheter och hålla taket kallt. Isoleringen har blivit tjockare i moderna konstruktioner vilket ställer högre krav på rätt dimensionering av luftspalten. Under vissa förutsättningar kan detta skapa problem. Nu finns moderna och högpresterande produkter
– Det kan ha flera fördelar. Man sparar tid och pengar genom att slippa konstruera en luftspalt och konstruktionen tillåts torka ut snabbare. Och utrymmen för luftspalten kan fyllas med isolering vilket ger takkonstruktionen ett högre U-värde, säger Samuel Häusler.

Olika produkter på marknaden har olika egenskaper. Därför är det viktigt att ha koll på hur dessa egenskaper fungerar tillsammans och om de passar just den typen av konstruktion de ska användas till. Om detta bli fel är risken stor att fukt istället ackumuleras i konstruktionen vilket kan orsaka försämrad isolerförmåga, mögel- och luktproblem och i värsta fall leda till att bärigheten i konstruktionen försämras.

–  Konsekvenserna för att man valt fel lösning eller produkt kan bli stora. Man riskerar helt enkelt att bygga ett sjukt hus, säger Samuel Häusler.

– Byggfel kostar över 100 miljarder kronor varje år i Sverige och fukt och vattenrelaterade skador utgör cirka 70 procent av byggskadorna.

Hur väljer man då rätt produkter och lösning? Tanken är att fukt måste hindras från att ta sig in i konstruktionen, samtidig som fukt måste kunna transporteras ut på ett snabbt och effektivt sätt.
– Det är många aspekter som ur fuktsäkerhetsynpunkt styr valet av material och lösning i en takkonstruktion. Om det är snedtak eller platt tak, geografiskt läge, eventuella överbyggnader, skuggning på takytorna, isolermaterial och dess tjocklek.
­

Produkterna måste också kunna samspela för att fukttransporten i konstruktionen ska ske på ett säkert sätt. Och ibland behövs specialanpassade lösningar.
– I SIGAs service ingår stöd för fuktsäkerhetsdimensionering vid val av våra produkter, säger Samuel Häusler.

SIGA erbjuder även utbildningar för byggföretag samt stöd på byggarbetsplatsen för att säkerställa val av rätt produkt och korrekt utförande. Man kan antingen vända sig direkt till SIGA eller ta kontakt via de utbildade säljarna hos Sjömarkens Isolering.

Fakta: Vad är en fuktsimulering?
SIGA utför fuktsimuleringar som tar hänsyn till alla parametrar som inverkar på konstruktionen för att försäkra kontinuerlig uttorkning och en fuktsäker takkonstruktion. Simuleringen består av en checklista och SIGA:s produktrådgivare och Sjömarkens Isolerings utbildade säljare kan ge råd om hur den fylls i på ett korrekt sätt.

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.