Digitalisering ger effektivare leveranser

För Sjömarkens kunder är det centralt att installationer inleds och avslutas i tid. Ett pågående digitaliseringsarbete effektiviserar nu planeringen av alla jobb, och höjer leveranssäkerheten ytterligare gentemot kunderna.

Alla jobb som beställs från Sjömarkens Isolering lämnas över från de olika säljarna till planeringsavdelningen. Där sköts det administrativa interna arbetet fram till att jobbet är utfört och fakturan är överlämnad till kund.

– Vårt jobb är att säkerställa leveransen, att det sker på utsatt tid och blir klart i tid så att arbetet på byggarbetsplatsen fortgår enligt kundens planering, säger Tim Rosengren, ansvarig för planeringsavdelningen på Sjömarkens Isolering.

Jobben kan vara allt från små utbyggnader till stora bostadsprojekt, de görs på olika geografiska platser och med olika isoleringsmaterial. Sjömarkens planerare ser till att rätt material är på rätt plats och på den tid då kunden behöver det. Detta arbete görs delvis manuellt och delvis digitalt i dagsläget.

Ett nytt digitalt system är på väg att ersätta de befintliga systemen samt täcka in den planering som idag görs manuellt. Det implementeras under sommaren och det kommer att göra det interna arbetet mer effektivt och tillföra ett ännu större värde för kunden.

– Det digitala systemet ger oss större kontroll över varje jobb. Gentemot kunden blir det en ännu högre leveranssäkerhet. Vi är bra idag men vill alltid bli ännu bättre, säger Tim Rosengren.

Sjömarkens Isolering växer, täcker ett större geografiskt område och genomför fler och större projekt. Det ställer högre krav på planeringen och antalet planerare ökade när Louice Lindberg anställdes under våren.

– Det är många jobb varje dag och 14 bilar som ska sättas i rullning. Vi vill såklart optimera rutterna för våra installatörer och digitaliseringen skapar ännu bättre förutsättningar för det, säger hon.

Hon kommer från ett tidigare jobb på Landvetter Airport Hotel som konferenskoordinator och är van både vid att lägga scheman och att jobba digitalt.

– Digital planering gynnar både oss själva och våra kunder. Vi blir ännu säkrare på att jobb inleds och avslutas när vi sagt och ännu tydligare i vår kommunikation, säger Louice Lindberg.

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.