Transparent Kvalitet

Sjömarkens Isolering har som första lösullsinstallatör beslutat att arbeta helt transparent när det kommer till pris och kvalitet. För hur vi isolerar hus är en viktig faktor när det kommer till att nå samhällets klimatmål. Se Sjömarkens film om Transparent Kvalitet Film_3_Transparent_Kvalitet from Sjömarkens Isolering AB on Vimeo. Idag installeras den största volymen lösull dolt, […]

Lösull i väggarna är inget nytt

fördelar med lösull

Vägginstallationer med lösull har gjorts i många år och vi har stor erfarenhet. Som professionell lösullsentreprenör kan vi garantera våra kunder både kompetens och hög kvalitet. Ett tryggt val med andra ord.

Nu redovisar Sjömarkens åtgång för att säkra mot fusk

Sjömarkens Isolering fortsätter att genomföra åtgärder för att kunderna transparent ska kunna kontrollera de lösullinstallationer som utförs. Det senaste är att bolaget från årsskiftet även redovisar antalet installerade säckar med lösull, i det installationsprotokoll som kunden får. Sjömarkens film om Transparent Kvalitet – I vår bransch är risken för fusk stor, då kunden själv inte […]

Sjömarkens Isolering – Borås

Vi tycker att energin man använder för att värma upp byggnader med, ska stanna där. Att isolera med lösull är inte bara kostnadseffektivt, utan även en klimatsmart lösning för att isolera alla typer av konstruktioner – väggar, golv och tak. Lösull – för en klimatsmart & hållbar isolering Vår mission är att bidra till klimatomställningen […]

Fördelar med lösull i utmanande höghusprojekt

Att bygga ett höghus på 20 våningar i centrala Helsingborg innebär vissa logistiska utmaningar. MTA Bygg valde Sjömarkens Isolering för att isolera alla ytterväggar i det 65 meter höga huset. Söders Höjder, ett hus på 20 våningar som kommer att rymma drygt 80 lägenheter när det står klart vid årsskiftet. Huset blir en del av […]

Fler kunder efterfrågar hållbara byggen

Etikhus har haft Sjömarkens Isolering som leverantör sedan starten för 22 år sedan. – Att bygga så hållbart och klimatsmart som möjligt är en hygienfaktor för oss och borde vara för alla byggare, säger Fredrik Lagerstedt, inköpare och miljöansvarig på Etikhus. Etikhus är ett familjeföretag som startade 1997. Uppdragen är i huvudsak villaproduktion som platsbyggs […]

Skanska halverar tiden med lösull i väggarna

Magid Manzouri, produktionsledare på Skanska i Göteborg, ser många fördelar med att använda lösull i väggarna istället för att isolera med skivor. – Man sparar mycket tid genom att använda lösull, då man kan spruta in det i väggarna direkt. Det är full fart vid Skanskas byggnadsprojek Flatås Park i Västra Frölunda. Tre lamellhus med […]

Stirra er inte blinda på prislappen

Det finns flera saker att tänka på när man bygger hus. Gar-Bos skadeingenjör Peter Lidhäll uppmanar byggare att inte stirra sig blinda på priset när de väljer underleverantör. – Man ska inte bara titta på priset, utan på helheten, säger han. Peter Lidhäll tror att de byggfel som uppstår idag är kopplade till högkonjunkturen. Det […]

Fler kommuner kommer kräva provtryckning

Tjörns kommun följer Boverkets senaste byggregler och har infört krav på provtryckning. Fler kommuner väntas göra det samma och byggföretag som vill ligga väl framme kan få fördelar att redan nu ha provtryckning som rutin.   Anna Tjäder på ATPower som genomför lufttäthetsprover ser stora fördelar med provtryckning. – När vi verifierar energianvändning lägger vi […]

Så hanterar du byggfukten den kalla årstiden

Att resa hus med trästomme innebär att ta mer hänsyn till fukt. Det gäller att montera tätskikten innan värmen sätts på. Dessutom behöver byggherrar anpassa byggtiden till årstidernas stora fuktskillnader. Den som bygger med lätt stomme, alltså trä, vintertid måste ta mer hänsyn till fukt under den kalla delen av året än sommartid.  Under den […]