Så hanterar du byggfukten den kalla årstiden


Att resa hus med trästomme innebär att ta mer hänsyn till fukt. Det gäller att montera tätskikten innan värmen sätts på. Dessutom behöver byggherrar anpassa byggtiden till årstidernas stora fuktskillnader.

Den som bygger med lätt stomme, alltså trä, vintertid måste ta mer hänsyn till fukt under den kalla delen av året än sommartid.  Under den varma årstiden är den relativa fuktigheten lägre utomhus med mindre temperaturskillnader över klimatskalet och utan kalla ytor som fukten kan kondensera mot.

– Man bör kalkylera med att stommen ställer in sig mot omgivande luftfuktighet. Därför får du uppfuktning av en trästomme vintertid innan klimatskalet är tätt och byggnaden

Mats Tornevall
Mats Tornevall

uppvärmd. Då finns risken att man bygger in fukten. Man måste hantera byggfukten på rätt sätt för att inte orsaka problem, säger Mats Tornevall, som arbetar med fuktfrågor på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

Inte för snabbt

I idealfallet tycker han att det ska finnas utvändigt vindskydd i form av en mineralullsboard. Den är lite tyngre sammansatt och lufttätare än traditionell isolering.

– Då har man ett isolerande vindskydd och kan tidigt i byggskedet få igång en viss uppvärmning. Det, i sin tur, kan innebära att man tidigt får upp temperaturen och får tidig uttorkning av stommen. Uppvärmningen får dock inte ske för snabbt.

– När man höjer temperaturen i en byggnad frigör man mycket fukt. Har man då kalla invändiga ytor får man kondensproblem. Man måste sätta upp ett tätskikt mot exempelvis vindsutrymmet för att hindra fukten att nå dit.

Behövs längre byggtider
Johan Pettersson är säljare på Sjömarken Isolering. Han har under sina många år i branschen intresserat sig extra för byggnation under den kalla årstiden.
– Det jag tänker på mycket under den kalla årstiden är när man ska torka ur bygget. Det blir alltid fukt i konstruktionen som ska torkas ut. Under den kalla årstiden är det viktigt att man inte sätter på värmen innan man isolerat och monterat tätskiktet.
Anledningen är att den varma fuktiga luften annars möter utegipsens insida, som är kall. Då bildas kondens.
– Jag tycker att man ska sätta in en avfuktare i bygget, som klarar temperaturer ner mot noll grader, så snart man fått tätt utvändigt. Det bör man göra innan man monterar tätskiktet och sätter på värmen, så att inte fukten byggs in i konstruktionen.
Han märker att byggare generellt har blivit mer medvetna om det här problemet jämfört med för några år sedan, även om det fortfarande finns de som tar genvägen och sätter på värmen innan tätskiktet är på.

– Då blir både gips och isolering blöt. Resultatet blir fuktproblem och mögel. Bekymret är många gånger att man har för bråttom när man reser hus. Det behövs längre byggtider så att man hinner torka ut stommen innan man bygger igen, säger Johan Pettersson. En viktig del av ansvaret faller på byggherrarna. – Det får inte vara så tidspressat att man inte har råd att bygga rätt. Den kostnaden man lägger i byggskedet är en väldigt liten del av den totala kostnaden för fastigheten under dess livslängd.

”någonstans måste ju
kallt och varmt mötas”

Heltäckande klimatskiva
Perra Bengtsson jobbar på MTA Bygg. De senaste fem åren har han inte använt utvändig gips alls. Istället använder han enbart heltäckande klimatskiva. – Eftersom vi har så tjocka väggar idag är gipsen för kall. Någonstans måste ju kallt och varmt mötas. Om jag sätter en klimatskiva utvändigt får jag inte kondens på insidan av skivan. Istället möts kallt och varmt inne i isoleringen. Samma sak när det gäller vinden.

Perra Bengtsson & Johan Pettersson

 

– Att köra på värme innan man har plastat är vansinne. Då möts varmt och kallt på vinden. Det är ju också viktigt att vindsluckan är tät så inte fukten går upp där, säger Perra Bengtsson.

Han tycker också att det borde vara självklart att bygga hus utifrån och in, oavsett årstid.
– Om man klär utvändigt innan man sätter skivor och isolerar väggar, då vet man att det inte kommer in vatten utifrån.

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.