Nu redovisar Sjömarkens åtgång för att säkra mot fusk

Sjömarkens Isolering fortsätter att genomföra åtgärder för att kunderna transparent ska kunna kontrollera de lösullinstallationer som utförs. Det senaste är att bolaget från årsskiftet även redovisar antalet installerade säckar med lösull, i det installationsprotokoll som kunden får.

Sjömarkens film om Transparent Kvalitet

– I vår bransch är risken för fusk stor, då kunden själv inte kan kontrollera om vi har utfört arbetet på rätt sätt eller inte. Därmed riskerar byggnaden att inte få den prestanda som den faktiskt ska ha. Den här redovisningen i installationsprotokollet är ytterligare en åtgärd vi genomför för att kunden ska känna sig trygg, säger Magnus Håkansson, vd på Sjömarkens Isolering.

Han pekar på att okunskapen kring lösullsisolering är hög bland byggherrar och fastighetsägare. Denna okunskap innebär att kravställningen blir för låg och risken för fusk ökar.

– Och kanske än värre är det att inköpare och platschefer på byggföretagen inte känner till det här problemet. Risken är stor att lösullinstallatörer kompensera låga priser med att inte följa kraven på rätt installerad mängd eller på annat sätt avstår från att uppfylla lagstadgade och arbetsmiljörättsliga krav, för att på så sätt ändå kunna generera en vinst.

Därför har Sjömarkens Isolering tagit fram konceptet Transparent Kvalitet. Syftet är att ge beställaren verktyg och möjlighet att kontrollera Sjömarkens utförda arbete när det gäller alla delar i en entreprenad. Och det är krav som borde ställas på vilken lösullsinstallatör som helst, för att säkra rätt kvalitet.

– Att exempelvis redovisa antalet installerade säckar, inte bara planerat antal, är ett led i det här arbetet och en förutsättning för att kunden ska få ett installationsprotokoll som har ett värde, säger Magnus Håkansson.

– Om vi inom vår bransch skulle fuska med det faktiska isolervärde vi levererar lurar vi inte bara våra kunder, vi lurar även byggherren och de som sedan ska nyttja byggnaden. För det kommer inte vara en hållbar byggnad över tid. Det är illa både för ekonomin och klimatet och därför är risken för fusk något vi måste komma till rätta med.

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.