Fler kommuner kommer kräva provtryckning

Tjörns kommun följer Boverkets senaste byggregler och har infört krav på provtryckning. Fler kommuner väntas göra det samma och byggföretag som vill ligga väl framme kan få fördelar att redan nu ha provtryckning som rutin.

 

Anna Tjäder på ATPower som genomför lufttäthetsprover ser stora fördelar med provtryckning.
– När vi verifierar energianvändning lägger vi med otäthet i huset. Vid provtryckning testar vi hur mycket huset läcker och lägger med det som värde i energiverifieringen. Finns det hål i tätskikten finns det också risk för fuktskador. De upptäcks vid provtryckning. Har man inte ändrat på husets ritning kommer energiförbrukningen vara densamma vid provtryckningen när bygget är klart som vid den vi gjorde vid byggstart. Då får man ett slutbevis, säger Tjäder

 

Tjörn är uppdaterade
För att få slutbesked när huset är klart måste man visa att man uppfyller det tekniska egenskapskraven i Plan- och bygglagen. I Boverkets byggregler finns regler om hur man ska gå till väga för att uppfylla dessa krav. Det finns två alternativ, antingen mätning eller verifiering av energibalansberäkningen. Tjörns kommun tillämpar det sistnämnda och har satt in ett krav på provtryckning.
– Det är ett sätt att se till att de som bygger sitt hus kan få slutbesked omedelbart när de är färdiga med sitt drömprojekt. Om man inte kan visa att man uppfyller energikraven måste vi utfärda ett interimistiskt slutbesked och då är det många banker som inte vill binda lånen. Det innebär att vi måste vänta 24 månader på att få en deklaration. Det blir onödigt dyrt och en handläggning som tar tid, säger en byggnadsinspektör på Plan- och byggavdelningen på Tjörns kommun och tillägger:
– Visar det sig sedan att deklarationen inte stämmer så ska kommunen förelägga fastighetsägaren att rätta till problemet. Den verifierade beräkningen ska vara utförd av en sakkunnig energiexpert för att vi ska godta den.
Han välkomnar andra kommuner att också kräva provtryckning.
– Boverkets byggregler ska följas och det gäller att hänga med och hålla sig informerad om vad som händer i branschen. På Tjörn försöker vi att hålla oss uppdaterade så gott vi kan.

 

Upptäcka brister
Anna Tjäder tycker att samtliga kommuner bör hänga på Tjörns kommun, följa Boverkets föreskrifter samt införa krav på provtryckning.
– Det är kanonbra, för husen ska byggas så bra som möjligt. Vårt mål är att alla hus ska provtryckas innan de är färdigbyggda. För de som säljer hus är det bra, för så fort någon flyttar in så vet man vad energiförbrukningen kommer vara, säger hon.

Sjömarkens kund Tobias Åberg bygger hus i Skärhamn. 24-åringen har använt sig av provtryckning. Han kan varmt rekommendera andra att göra likadant.
– Jag tycker att det är bra, framförallt ur energisynpunkt. Genom provtryckning kan man upptäcka brister och åtgärda dem i rätt tid. Det är bra att kunna bygga med kvalité och testa det innan det blir färdigt.

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.