Fördelar med lösull i utmanande höghusprojekt

Att bygga ett höghus på 20 våningar i centrala Helsingborg innebär vissa logistiska utmaningar. MTA Bygg valde Sjömarkens Isolering för att isolera alla ytterväggar i det 65 meter höga huset.
Söders Höjder, ett hus på 20 våningar som kommer att rymma drygt 80 lägenheter när det står klart vid årsskiftet. Huset blir en del av kvarteret Holland i Helsingborg och byggs av MTA Bygg på uppdrag av Jefast.

Louise Bladh, entreprenadingenjör på MTA Bygg, har ansvarat för inköp och kommunikation med underleverantörer under projektet. Byggnadens höjd är en anledning till att MTA Bygg valde att lösullsisolera alla dess utfackningsväggar.

– Vi ansåg att det skulle bli ett mycket effektivare sätt att isolera ytterväggarna på. Skivisolering tar mycket plats när de ska lagras på våningsplanen samt höjden på byggnaden spelade även in i beslutet kring lösull. Genom att lös-ullsisolera ytterväggarna behöver vi inte lagerhålla isolering på alla våningsplan samt plockar bort momentet där vi eventuellt behöver lyfta upp mer material eller ta ner material som blivit över.

MTA Bygg har samarbetat med Sjömarkens tidigare och Louise Bladh tycker att de projekten har fungerat väldigt bra. – Vi har en bra kommunikation med varandra, vi vet även vad vi får utförande- och kvalitetsmässigt, säger hon.

John Wester är platschef på MTA Bygg och ansvarar bland annat för tidsplaneringen i projektet. Dagligen finns omkring 60 hantverkare på plats från olika leverantörer och i ett hus med flera våningar är det extra viktigt att alla leverantörer genomför sin del av bygget på utsatt tid.

– Alla entreprenörer har en utsatt tid att genomföra sin del och det funkar inte om alla ska komma hit och ta ett plan i taget. Vi vill gärna att de kommer hit och gör sitt jobb i tre eller fyra våningar på en gång, säger John Wester och förklarar att Sjömarkens isolerat flera plan åt gången.

Platschefen är nöjd med samarbetet och hur Sjömarkens kunnat leverera isoleringen på ett smidigt sätt där de också sluppit ta hand om onödigt spill på bygget.

– En stor fördel med att spruta lösull är att det sparar tid. Att Sjömarkens Isolering kom hit och sprutade lösull i väggarna var betydligt mer tidseffektivt än om vi själva skulle hanterat och installerat traditionella isoleringsskivor, säger John Wester.