Visa slutkunden kvalitet

Kvalitet och hållbarhet har blivit allt viktigare inom bygg. Det visar inte minst den senaste debatten om byggfusk, men också nya lagkrav som klimatdeklaration. Den trendriktningen tycker vi på Sjömarkens är mycket bra eftersom vi arbetar hårt för att uppmärksamma vikten av rätt kvalitet. Det är inte minst viktigt när det kommer till isolering, både […]

Så förbereder du bäst inför isolering med lösull

Den som väljer lösull har mycket att vinna. Det gäller både hantering, tid och spill, vilket i slutändan är pengar. – Eftersom vi kan isolera exempelvis en villa, med väggar och tak, på en dag kan byggaren sätta på värmen snabbt. Det sparar mycket tid och energikostnader, säger Johan Pettersson, kontaktperson som möter 100-tals kunder […]

Digitalisering ger effektivare leveranser

Alla jobb som beställs från Sjömarkens Isolering lämnas över från de olika säljarna till planeringsavdelningen. Där sköts det administrativa interna arbetet fram till att jobbet är utfört och fakturan är överlämnad till kund. – Vårt jobb är att säkerställa leveransen, att det sker på utsatt tid och blir klart i tid så att arbetet på […]

Samarbete som gör det lättare för kunden att bygga hållbart

Sjömarkens började tidigare i år samarbeta med ISOVER som har 90 års erfarenhet av att leverera isoleringslösningar i Sverige. – Vi delar synsättet att hållbart byggande är en central fråga i branschen och vi vet att deras produkter och vårt hantverk är viktiga pusselbitar för att våra kunder ska kunna uppnå sina klimatmål, säger Magnus […]

Ny app ska visa kvalitén i lösullsinstallationer

Allt fler byggare ser fördelarna med att isolera med lösull i väggar och tak. Men installationer måste göras rätt, och med rätt mängd lösull, för att byggnader ska bli välisolerade och energieffektiva. – Allt fler byggföretag anlitar entreprenörer som Sjömarkens som kommer till bygget och löser isoleringen på ett snabbt och effektivt sätt. Lösull har […]

Sjömarkens värt att stoltsera med

För att få en välisolerad byggnad är valet av isolering viktigt. Men det spelar ingen roll om den inte är installerad med kvalitet. Valet av lösullsinstallatör spelar alltså en mycket stor roll för både energiåtgång och klimatet. – Valet av isolering är inte det viktigaste, utan det är valet av installerad isolering. Därför är det […]

Sjömarkens redovisar åtgång för att säkra mot fusk

Sjömarkens Isolering fortsätter att genomföra åtgärder för att kunderna transparent ska kunna kontrollera de lösullinstallationer som utförs. Det senaste är att bolaget från årsskiftet även redovisar antalet installerade säckar med lösull, i det installationsprotokoll som kunden får. – I vår bransch är risken för fusk stor, då kunden själv inte kan kontrollera om vi har […]

Fördelar med lösull i utmanande höghusprojekt

Söders Höjder, ett hus på 20 våningar som kommer att rymma  drygt 80 lägenheter när det står klart vid årsskiftet. Huset blir en del av kvarteret Holland i Helsingborg och byggs av MTA Bygg på uppdrag av Jefast. Louise Bladh, entreprenadingenjör på MTA Bygg, har ansvarat för inköp och kommunikation med underleverantörer under projektet. Byggnadens […]

Kvalitet ger Sjömarkens installatörer yrkesstolthet

Sjömarkens arbetar för rätt kvalitet och att sprida kunskap om isolering och täthet. Att hålla hög kvalitet på varje uppdrag sporrar Anton Petters­son och Simon Eriksson, två av installatörerna på Sjömarkens. –Kvalitet är det absolut viktigaste. Det handlar om yrkesstolthet, säger Simon Eriksson   – Jag tycker det är väldigt bra att vi är öppna […]

Skanska valde lösull i både väggar och tak för prestigeprojekt

Film om väggisolering När hela stadsdelen Valand i Kungsbacka står klar 2025 kommer den att rymma sju kvarter med totalt 320 bostäder och 13 000 kvadratmeter för näringsverksamheter. Stadsdelen utvecklas av Aranäs Fastigheter.  Det ska bestå av tre hus som rymmer butik- och kontorsytor och 86 hyreslägenheter. – Vi väljer Sjömarkens Isolering för att det går […]