RSE AB söker utesäljare för tilläggsisoleringsmarknaden

RSE AB – Fokuserade på tilläggsisoleringsmarknaden Kom och arbeta med oss som utesäljare genom aktiv försäljning, samtidigt som du hjälper villaägare att spara pengar och energi genom att tilläggsisolera vinden. Kom och var med oss och bidra till att vi tillsammans uppnår klimatmålen. Vill du ingå i ett säljteam som stöttar och inspirerar varandra till […]

Kvalitet ger Sjömarkens installatörer yrkesstolthet

Sjömarkens arbetar för rätt kvalitet och att sprida kunskap om isolering och täthet. Att hålla hög kvalitet på varje uppdrag sporrar Anton Petters­son och Simon Eriksson, två av installatörerna på Sjömarkens. –Kvalitet är det absolut viktigaste. Det handlar om yrkesstolthet, säger Simon Eriksson   – Jag tycker det är väldigt bra att vi är öppna […]

Tilläggsisolera din vind

Det bästa sättet att spara på energi i en fastighet är att börja med att tilläggsisolera vinden. En tilläggsisolering av din vind är en investering du gör en gång och kräver inget underhåll så länge huset står på marken. Jämfört med många andra energieffektiviseringar man kan göra så är en tilläggsisolering en livslång investering i […]

Stort fokus på energieffektivisering av fastigheter

Med en stor efterfrågan på att energieffektivisera fastigheter så välkomnar vi vår nya kollega David till Sjömarkens. David kommer att vara behjälplig mot er villaägare och göra kostnadsfria besök och berätta om på vilket sätt vi kan hjälpa till med att fler villaägare ska kunna sänka sina energikostnader. Det finns många bra tips att tänka […]

Visa slutkunden kvalitet

Kvalitet och hållbarhet har blivit allt viktigare inom bygg. Det visar inte minst den senaste debatten om byggfusk, men också nya lagkrav som klimatdeklaration. Den trendriktningen tycker vi på Sjömarkens är mycket bra eftersom vi arbetar hårt för att uppmärksamma vikten av rätt kvalitet. Det är inte minst viktigt när det kommer till isolering, både […]

Så förbereder du bäst inför isolering med lösull

Den som väljer lösull har mycket att vinna. Det gäller både hantering, tid och spill, vilket i slutändan är pengar. – Eftersom vi kan isolera exempelvis en villa, med väggar och tak, på en dag kan byggaren sätta på värmen snabbt. Det sparar mycket tid och energikostnader, säger Johan Pettersson, kontaktperson som möter 100-tals kunder […]

Digitalisering ger effektivare leveranser

Alla jobb som beställs från Sjömarkens Isolering lämnas över från de olika säljarna till planeringsavdelningen. Där sköts det administrativa interna arbetet fram till att jobbet är utfört och fakturan är överlämnad till kund. – Vårt jobb är att säkerställa leveransen, att det sker på utsatt tid och blir klart i tid så att arbetet på […]

Samarbete som gör det lättare för kunden att bygga hållbart

Sjömarkens samarbetar med ISOVER som har 90 års erfarenhet av att leverera isoleringslösningar i Sverige. – Vi delar synsättet att hållbart byggande är en central fråga i branschen och vi vet att deras produkter och vårt hantverk är viktiga pusselbitar för att våra kunder ska kunna uppnå sina klimatmål, säger Magnus Håkansson, VD på Sjömarkens […]

Ny app ska visa kvalitén i lösullsinstallationer

Allt fler byggare ser fördelarna med att isolera med lösull i väggar och tak. Men installationer måste göras rätt, och med rätt mängd lösull, för att byggnader ska bli välisolerade och energieffektiva. – Allt fler byggföretag anlitar entreprenörer som Sjömarkens som kommer till bygget och löser isoleringen på ett snabbt och effektivt sätt. Lösull har […]

Sjömarkens värt att stoltsera med

För att få en välisolerad byggnad är valet av isolering viktigt. Men det spelar ingen roll om den inte är installerad med kvalitet. Valet av lösullsinstallatör spelar alltså en mycket stor roll för både energiåtgång och klimatet. – Valet av isolering är inte det viktigaste, utan det är valet av installerad isolering. Därför är det […]