Helisolering

En helisolering innebär att vi isolerar alla konstruktioner med lösull i ett hus.

Under de senaste 20 åren har andelen helisoleringar med lösull bara ökat. Detta beror på att allt fler ser fördelarna med att använda lösull i alla konstruktioner, och för många av våra byggarkunder är det idag en självklarhet att låta oss installera isoleringen i både väggar, golv och tak.

Med dagens hårda energikrav är rätt installerad lösull det absolut bästa alternativet för ett välisolerat hus. Inga glipor i isoleringen, perfekt utfyllnad i trånga utrymmen och inget spill att hantera eller betala för. Och dessutom är det en oerhörd tidsvinst med att välja lösull i hela konstruktionen.