Kontakta Oss

Sjömarkens Isolering AB

Sjömarkens är en familjeägd koncern som grundades för mer än 40 år sedan. Huvudkontoret ligger i Borås och vi har flera filialer och kontor i vårt verksamhetsområde. Idag är vi cirka 40 st medarbetare i koncernen.

Första steget i koncernens historia var när Sjömarkens Isolering AB, nu en av Sveriges äldsta lösullsentreprenörer, startades under tidigt 1980-tal. Inom detta segment har vi under åren vuxit oss starka genom att leva efter devisen ”Lösull i alla konstruktioner”. Vi har alltid strävat efter att ligga i framkant när det gäller nya tekniska lösningar, nya sprutmetoder och stor kunskap hos vår personal, vilket ska underlätta för våra kunder i deras byggprojekt. Med facit i hand kan vi se att vi också lyckats med det när man idag anlitar oss för att lösullsisolera i samtliga konstruktioner i dagens nyproduktion – väggar, golv och tak. Idag utför vi dagligen lösullsentreprenader med vår 14 st lastbilar i Väst- och Sydsverige. Vi hanterar och utför ca 4 000 lösullsentreprenader per år, vilket innebär att vi är den i särklass största lösullsentreprenören på det geografiska område vi idag arbetar.

2007 var startskottet i koncernen för egen tillverkning av cellulosaisoleringen Warmfiber. I och med det blev koncernen självförsörjande på material i detta segment.

Under 2010-talet har vi successivt utvecklat koncernen till att idag vara en helhetsleverantör av produkter och tjänster inom lösullsisolering, fukt och täthet. Vi ser oss som en viktig spelare för att nå ett hållbart och energieffektivt byggande i Sverige. För att bli en bra spelare och lyckas med våra mål leds vi i allt vi gör genom våra värdeord,

Kvalitet – Kunskap – Engagemang

Med kunskap får man engagemang och det är först då man också kan leverera en god kvalitet. Läs gärna mer om vår kvalitetssäkring Transparent Kvalitet.

/VD, Magnus Håkansson