Kontakta Oss

Sjömarkens Isolering drivs av miljöbränsle från EcoPar

Sjömarkens Isolering är stolta över att berätta att våra lösullsmaskiner nu kommer att köras med miljöbränsle från EcoPar. Det skapar inte bara en bättre arbetsmiljö utan är också ett steg mot ett hållbarare samhälle. Att använda EcoPar minskar utsläpp av skadliga ämnen drastiskt samtidigt som utsläpp av koldioxid minskar med 40 procent.

Att regelbundet exponeras för dieselavgaser innebär hälsorisker. Jämfört med dieselolja går utsläppen av cancerogena ämnen ner med upp till 90 procent när EcoPar används. Dessutom har tydliga fördelar när det kommer till reducerade utsläpp.

– Sjömarkens Isolering prioriterar våra medarbetares hälsa och säkerhet, och vi vill göra vad vi kan för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Att använda EcoPar ger enorma positiva effekter både på arbetsmiljön och för vår miljöpåverkan, säger Magnus Håkansson, VD på Sjömarkens Isolering.

 

Att använda Ecopar har tydliga effekter när det kommer till minskade utsläpp*:

  • Cancerogena ämnen som aromatiska och polyaromatiska kolväten reduceras med upp till 90%
  • EcoPar är svavelfri och ger därför inga utsläpp av SO2 och SO3
  • Kväveoxider NOx minskar med upp till 25%
  • Kvävedioxid NO2 minskar med upp till 60%
  • Utsläppen av koldioxid CO2 minskar med ca 40%
  • Giftighet på partiklar (sot och PM), minskar med 40 till 100%
  • Giftighet på kolväten HC minskar med 25 till 60%

 

*Källa: EcoPar