Nyproduktion

Lösullsisolering är idag den volymmässigt största produkten i nyproducerade hus. Det beror dels på att konstruktionerna idag är tjocka, och dels på att man idag använder lösullen i både väggar, golv och tak. Det är också den viktigaste produkten när det gäller att få ett energieffektivt hus.

Vi kommer alltid ut till byggarbetsplatsen för en kostnadsfri genomgång innan utförandet, och vi ger dig exakta instruktioner på hur du ska förbereda för lösullen för de olika konstruktionerna, och vi lämnar ett fast totalpris på isoleringen för hela arbetet.

Vi levererar och installerar lösullen i flera fuktsäkra moment. Från lastbilen, via slangen rätt in i konstruktionen. Tack vare att lösullen är helt oberoende av konstruktionens tjocklekar eller avstånd mellan reglar, får du en helt skarvlös isolering utan glipor och du behöver dessutom aldrig betala för något spill.

All installation görs utav våra certifierade installatörer och med typgodkända isoleringsmaterial.