AB-U 07

För att genomföra ett byggprojekt behövs avtal mellan de olika aktörerna som ska arbeta i projektet. Bra och tydliga avtal minskar risk för missförstånd och leder till en smidigare och effektivare byggprocess. Vi på Sjömarkens strävar efter tydlighet och öppenhet och är noggranna med att skriva avtal på vad vi kommit överens om.

Avtalsmall för byggprojekt

Merparten av våra lösullsentreprenader utförs till byggarkunder där vi är en underentreprenör. Utöver de projektunika förutsättningarna som framgår i vårt ordererkännande, hänvisar vi normalt till standardavtalet AB-U 07 Allmänna bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader. Detta innebär att hela AB 04 gäller med undantag för de ändringar och tillägg dom finns i AB-U 07. Här kan du läsa standardavtalet AB-U 07 i sin helhet.

Behöver du hjälp med din isolering?

Sjömarkens har över 35 års erfarenhet av branschen och fortsätter hela tiden utvecklas för att ligga i framkant tillsammans med våra samarbetspartners och kunder. Vi levererar lösull i alla konstruktioner för att underlätta för våra kunder i deras byggprojekt och har ett brett utbud av produkter och tjänster inom isolering och tilläggsisolering av såväl vindar, snedtak, väggar och golv. Kontakta oss