Kalla golv

En så kallad trosskantsisolering löser problemet med kalla, dragiga golv på ett mycket enkelt och effektivt sätt. Anledningen till att det drar kallt på golven utmed ytterväggarna, och framförallt i äldre hus, är på grund av att kall luft sugs in i det tomrum som bildats när sågspånet sjunkit ihop i bjälklaget under åren.

Tekniken vi använder när vi löser detta problem, är att vi borrar små hål som är 25 mm i golvet utmed ytterväggarna, och efter det sprutar vi in cellulosaisolering.

Cellulosaisoleringen fyller ut det tomrum som finns mellan golvet och den gamla isoleringen, och på det sättet stoppar man den kalla luft som drar kallt under golven och därmed får du en behagligare inomhuskomfort.

Håltagningen sker i varje bjälklagsfack utmed ytterväggarna, och efter att isoleringen är på plats pluggar vi igen hålen med anpassade pluggar, parkettplugg i parkettgolv o.s.v.

Finns det klistrade mattor lagas dessa efter sprutning

Vi kommer alltid ut och gör en kostnadsfri besiktning av dina golv innan själva utförandet. Vi kan vid behov provborra för att säkerställa att det finns ett tomrum i bjälklaget att fylla.

Vid detta besök går vi också noggrant igenom vilken golvbeläggning varje rum har, för att, om möjligt, kunna plugga igen hålen med samma typ av golvbeläggning som redan ligger.

ROT-avdraget kan utnyttjas för denna tjänst.