Cellulosaisolering

Cellulosaisoleringen Warmfiber™ används som värmeisolering på plana och svagt lutande vindsbjälk­lag, i snedtak, slutna bjälklag och väggar. Produkten installeras utav våra installatörer som alla är certifie­rade i enlighet med certifieringssys­temet Behörig Lösull

WarmFiber är en cellulosabaserad isolering som tillverkas av ocirkulerade dagstidningar direkt från Svanen-märkta tryckerier. Tillverkningen sker i vår egen fabrik i Borås. Tillverkning sker utan tillsats av bindemedel, och tillverkningen sker i en torr och kall process.

Produkterna har mycket goda egenskaper avse­ende luftflödesmotstånd. Detta innebär att ingen egenkonvektion uppstår i materialet samt att materialet påverkas minimalt vid anblåsning (påtvingad konvektion).

Produktblad Warmfiber cellulosa