Borås: 033-29 00 80 Båstad: 0431-755 80 Göteborg: 031-25 10 05 Halmstad: 035-10 85 60 Jönköping: 036-13 80 90 Skara: 0511-155 45 Uddevalla: 0522-167 50 Varberg: 0340-62 70 80

"Våran energiförbrukning sjönk rejält!"

Martin Jönsson, Floda

Cellulosaisolering

Cellulosaisoleringen Warmfiber™ används som värmeisolering på plana och svagt lutande vindsbjälk­lag, i snedtak, slutna bjälklag och väggar. Produkten installeras utav våra installatörer som alla är certifie­rade i enlighet med certifieringssys­temet Behörig Lösull

Om WarmFiber™

WarmFiber är en cellulosabaserad isolering som tillverkas av ocirkulerade dagstidningar direkt från Svanen-märkta tryckerier. Tillverkningen sker i vår egen fabrik i Borås. Tillverkning sker utan tillsats av bindemedel, och tillverkningen sker i en torr och kall process.

Produkterna har mycket goda egenskaper avse­ende luftflödesmotstånd. Detta innebär att ingen egenkonvektion uppstår i materialet samt att materialet påverkas minimalt vid anblåsning (påtvingad konvektion).

Produktblad Warmfiber cellulosa