Golvbjälklag

Du kan med stor fördel använda lösull även i bjälklag. Tack vare lösullens utfyllnadsförmåga, och att den är helt oberoende av regelavstånd så är lösull i bjälklag det absolut bästa alternativet.

Antingen kan vi spruta det ovanifrån när bjälklaget är öppet, eller så gör vi det underifrån om det för byggprocessens skull underlättar att t ex. få golvet på plats för att lättare komma vidare i byggnationen och vinna tid.

Oavsett om det är ett bottenbjälklag eller ett mellanbjälklag, så rådfråga oss gärna först för att underlätta dina förberedelser och för att uppnå bästa slutresultat.