Lösullsisolering

Att isolera med lösull är idag det vanligaste isoleringssättet för snedtak och vindsbjälklag. Utöver att installationen är snabb och effektiv innebär denna metod även sänkta kostnader för dig som husägare. Lösullen ger dig en helt skarvfri isolering med minimala energiläckage. Med den här metoden är det även lättare att isolera hålrum och oregelbundenheter, vilket göra att du får en tätare isolering.

Att tilläggsisolera vinden kan sänka husets uppvärmningskostnader med upp till 25%, vilket gör att investeringen ofta betalt sig själv inom några få år. Förutom de ekonomiska fördelarna är det även miljövänligt, då lösullen tillverkas av glas, sten eller återvunna material. Lösullsisolering är ett bra alternativ både vid nybyggnation och renovering.