Kontakta Oss

Lösullsisolering

Att isolera med lösull är idag det vanligaste isoleringssättet för snedtak och vindsbjälklag. Utöver att installationen är snabb och effektiv innebär lösullsisolering även sänkta kostnader för dig som husägare. Lösull ger dig en helt skarvfri isolering med minimala energiläckage. Med den här metoden är det även lättare att isolera hålrum och oregelbundenheter, vilket göra att du får en tätare isolering.

 

Det är klimatsmart att isolera huset med lösull

I dagens samhälle är klimatet en ständigt växande fråga, där varje klimatsmart bidrag är viktigt. Vi tycker att energin du använder för att värma upp ditt hus, ska stanna där. Att isolera sitt hem med lösull är inte bara kostnadseffektivt, utan även klimatsmart. Isoleringen kostar ingenting att underhålla när den väl är på plats, men sparar in på både dina pengar och miljön i minskad energiförbrukning under hela husets livslängd.


Lösull tillverkas av sten, återvunnet glas eller papper

På Sjömarkens jobbar vi med alla olika material som idag finns på marknaden, stenull, glasull och cellulosa. Val av material beror antingen på dina egna önskemål som kund, eller om vi efter ett platsbesök hos dig anser att konstruktionen är bäst lämpad för något specifikt material. Anledningen kan variera, och det är där du som kund ska känna dig trygg i att låta oss hjälpa dig med ditt val, och ta del av vår långa erfarenhet av lösullsisolering.


Glasull som isolering

Knauf Supafil Frame lösull är en vitull som är en obunden, lösull av glasfiber, utformad med optimala värmeegenskaper och med utmärkta täcknings- och blåsegenskaper. Produkten är en typgodkänd lösull för användning på öppna vindar och i slutna konstruktioner så som snedtak samt vertikala väggar upp till 3,2 meters höjd. Men denna produkt kan vi isolera med marknadens bästa lambdavärde; 0,033.

Det finns två huvudsakliga metoder att installera produkten i väggar med. Den ena metoden är att installera via invändigt tätskikt och glespanel. Den andra metoden är Blow-in-Blanket System (BIBS), som är en patenterad process som innebär att Knauf Supafil Frame blåses in bakom en luftgenomsläpplig Supafil Frame Duk.

Läs mer om Knauf Supafil Frame glasull


Cellulosaisolering

Warmfiber™ är en cellulosabaserad isolering som tillverkas av ocirkulerade dagstidningar direkt från Svanen-märkta tryckerier. Tillverkningen sker i vår egen fabrik i Borås. Tillverkning sker utan tillsats av bindemedel och tillverkningen sker i en torr och kall process. Produkten har mycket goda egenskaper avseende luftflödesmotstånd. Detta innebär att ingen egenkonvektion uppstår i materialet samt att materialet påverkas minimalt vid anblåsning (påtvingad konvektion).

Warmfiber™ är ett av marknadens mest miljövänliga och klimatsmarta alternativ;
• produkten tillverkas av återvunnet material
• energiåtgången i tillverkningen är låg
• produkten har god isoleringsförmåga utan egenkonvektion (ger i praktiken bästa möjliga isoleringsförmåga)
• produkten ger ett stabilt inomhusklimat med god ljudisolering

Cellulosaisoleringen Warmfiber™ används som värmeisolering på plana och svagt lutande vindsbjälklag, i snedtak, slutna bjälklag och väggar.

Läs mer om Warmfiber™ cellulosa


Stenull som isolering

ROCKWOOL Granulat PRO är framställt av stenull och ger en fullgod isolering. Produkten är dimensionsstabil, brandsäker, fukt- och vattenavvisande.

ROCKWOOL Granulat PRO används på vindar och i utrymmen där det är svårt att komma åt med stora isoleringsskivor, eller där det finns många tekniska installationer. Den är speciellt bra när det finns specifika brandkrav.

Läs mer om ROCKWOOL Granulat PRO stenull


Behöver du hjälp med din isolering?

Kontakta oss så hjälper vi dig att få bästa möjliga lösning. Oavsett om du bygger nytt, bygger till eller renoverar befintliga hus, så är isolering med lösull det bästa alternativet, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Sjömarkens Isolering erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom isolering och tilläggsisolering av såväl vindar, snedtak, väggar och golv.

Kontakta oss