Lufttäthet är av stor vikt i byggprocessen, så man bör fokusera på produkter av hög kvalité. Bra isolering och bra tillbehör är A och O. En lufttät byggnad har högre motståndskraft mot att släppa in fukt och kyla, samt är bättre på att hålla värmen inne.

Vi hjälper dig med att ta fram de rätta tätskikten och den rätta tejpen för just din konstruktion, och erbjuder även täthetsprovning på nya och befintliga byggnader. En täthetsprovning kan få fram byggnadens eventuella energiläckage, vilket gör att man lätt kan ta fram vilka åtgärder som krävs för att minska läckaget. Detta leder till minskad energiförbrukning och minskade kostnader.