Isolera vindsbjälklag

Hur kan man höja komforten genom att isolera vindsbjälklag?

Förvandla din vindsvåning till en mysig och energieffektiv oas. Genom att välja rätt isoleringsmaterial kan vi öka värmebehållningen och skapa en behaglig inomhusmiljö året runt. Gör din vindsvåning till en välisolerad och välkomnande del av ditt hem genom att prioritera tilläggsisolering. Det är även skonsamt för miljön och dina besparingar, då det minskar energiförbrukningen.

Vad finns det för fördelar med att isolera vinden?

Förutom det vi redan nämnt så innebär en välisolerad vind ett användbart utrymme som kan omvandlas till ett extra rum. Det kan även förbättra takets livslängd då det minskar temperaturvariationer och kondensbildning. Det i sin tur kan även minska behovet av reparationer och underhåll.

Gör detta mitt hem mer attraktivt på marknaden?

Ja, ett välisolerat hem, där även en välisolerad vind ingår, kan öka det övergripande värdet på ditt hem. Som tidigare nämnt leder bra isolering till bland annat en jämnare inomhustemperatur då det stänger ute kylan bättre. Det i sin tur leder till lägre energi och uppvärmningskostnader.

Varför ska jag anställa er och ingen annan?

Om du som kund anställer oss får du bland annat lång expertis, korrekt installation och på lång sikt – potentiella kostnadsbesparingar. Vi på Sjömarkens sysslar nästan enbart med isolering, det är de vi gör allra bäst. Innan påbörjat arbete gör vi alltid en noggrann analys av just din vind. Utifrån det kan vi även välja rätt material, så vi kan rekommendera det mest effektiva valet. Vi jobbar mycket med lösull som har flera fördelar, bland annat skarvfri isolering, som minimerar energiläckage.
Väljer du oss så väljer du också ett professionellt val som ger förslag utefter ditt hems förutsättningar för längre livslängd på din isolering.

Kontakta oss