Borås: 033-29 00 80 Båstad: 0431-755 80 Göteborg: 031-25 10 05 Halmstad: 035-10 85 60 Jönköping: 036-13 80 90 Skara: 0511-155 45 Uddevalla: 0522-167 50 Varberg: 0340-62 70 80

"Våran energiförbrukning sjönk rejält!"

Martin Jönsson, Floda

Fördelar med lösull

Lösullsisolering är den bästa och mest rationella metoden att isolera på.

Att isolera med lösull innebär snabbare och enklare byggnation. Ett montage som normalt kräver tre lager av skivor, isoleras med ett lager lösull oavsett konstruktion, och du betalar dessutom inte för något onödigt spill. Installationen sker fuktsäkert direkt in i konstruktionen utan skrymmande mellanlagring på byggarbetsplatsen.

Med lösull får du en skarvfri isolering som minimerar energiläckage, och det blir även lättare att isolera oregelbundna hålrum.

Dessutom är lösull ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ. Isoleringen tillverkas av sten, återvunnet glas eller papper.


Välj material som blir bäst för dig med hjälp av vår erfarenhet
På Sjömarkens Isolering jobbar vi med alla olika material som idag finns på marknaden, stenull, glasull och cellulosa. Val av material beror antingen på dina egna önskemål som kund, eller om vi efter ett platsbesök hos dig anser att konstruktionen är bäst lämpad för något specifikt material.

Anledningen kan variera, och det är där du som kund ska känna dig trygg i att låta oss hjälpa dig med ditt val, och ta del av vår långa erfarenhet av lösullsisolering.

Med lösull får du en ”skarvfri” isolering där du minimerar risken för energiläckage genom köldbryggor.