Sjömarkens Byggsystem

Sjömarkens levererar byggsystem för rationellt lösvirkesbyggande av lågenergihus/passivhus. Byggsystemet är flexibelt och passar för de som vill ha ”det lilla extra”. Att kunna bygga med långa spännvidder som möjliggör flexibla planlösningar är för oss självklart.

Hustillverkare med byggsystem för lågenergihus och passivhus

Vi konstruerar och levererar Sjömarkens Byggsystem i hela Sverige och erbjuder ett modernt och rationellt sätt att bygga välisolerade och energisnåla hus. Egna ritningar, standardhus eller arkitektritat spelar ingen roll, vi tar fram exakt det hus som du vill ha.

Vi har stor fokus på kunskap och leverans av kvalitetsprodukter när det gäller fuktsäkerhet och isoleringsfunktion. För oss är det därför självklart med:

  • Tjockare isolering.
  • God utfyllnad av isolering i alla konstruktioner.
  • Heltäckande isolering.
  • Hög lufttäthet i tätskikten.
  • Hög luftäthet i isoleringen.
  • Minimala köldbryggor i konstruktionerna.

Läs mer på www.sjomarkenshus.se