Vindsbjälklag

Innan vi utför en tilläggsisolering kommer vi alltid ut och gör en kostnadsfri besiktning av din vind. Vid en sådan besiktning går vi bland annat igenom vilket material vi ska isolera med, vilken tjocklek och eventuella förberedelser som behöver göras.

Att isolera vinden med lösull är enkelt, tidseffektivt och ger bästa slutresultat. Du får en helt skarvlös isolering som ger bästa anslutning runt stödben, elrör, ventilationstrummor m.m.

Lösullen sprutas upp på vinden från en lastbil, via en tät slang vilket garanterar en helt fuktsäker installation utav isoleringen.

Varm luft stiger uppåt, vilket innebär att en tilläggsisolering av vindsbjälklaget är den första energisparande åtgärden man ska göra i ett äldre hus, och ofta är investeringen återbetald inom bara några få år.

En tilläggsisolering har obegränsad livslängd och är en långsiktig och bra investering i ditt hus.

ROT-avdraget kan utnyttjas för denna tjänst.