Vindsbjälklag

Idag sprutas alla vindsbjälklag med lösull. Genom att isolera med modern teknik och maskinell utrustning görs stora kostnadsbesparingar för både byggare och husägare. Oftast sprutas den plana delen på vindsbjälklaget till en tjocklek på mellan 400-700 mm.

Metoden med att spruta lösull är effektiv och ger en helt skarvlös isolering. Tjockleken kan väljas helt fritt och man är inte beroende av fasta centrumavstånd på takstolarna.

Fördelar med lösull på vindsbjälklag

  • Kostnadseffektiv installationsmetod
  • Skarvlös isolering med god isoleringsförmåga
  • Valfri tjocklek
  • Oberoende av takstolsavstånd
  • Inget spill
  • Installeras av certifierade lösullsentreprenörer, vilket ger ett effektivt och säkert arbetsutförande
    På vindsbjälklag använder vi olika typer av material beroende på kundens önskemål och konstruktionens beskaffenhet.