Kontakta Oss

Medarbetare på Sjömarkens Isolering är utbildade energibyggare

Högre energikrav på byggnader innebär att många behöver få ökad förståelse och bli bättre på att bygga och renovera energieffektivt. Magnus Håkansson, VD på Sjömarkens Isolering, ser det som en logotype_energibyggaresjälvklarhet att hans personal genomgått utbildning­en för energieffektivt byggande, kallad Energibyggare.

Ledande aktörer inom svenska byggsektorn samarbetar kring utbildning­en Energibyggare för energieffektivt byggande. Utbildningen har till syfte att skapa en förståelse i alla yrkesgrupper ute på byggarbetsplatsen för att påverka hur energieffektiv en byggnad blir. I utbildningen går man igenom byggnaden som system, värmeisolering, lufttäthet, fukt och installationer.

Genom utbildningen är byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare, platschefer och alla andra yrkesgrupper som påverkar en byggarbetsplats, med och bidrar för en helhetsförståelse på individnivå om hur man bygger och renoverar energieffektivt. Det räcker inte med bra konstruktioner och beräkningar, det krävs dessutom att alla delar utförs som det var tänkt.

De medarbetare hos oss på Sjömarkens Isolering som har den första kundkontakten på varje projekt har genomgått utbildningen, och Magnus Håkansson är positiv till att man lyfter frågan och att fler i branschen får chansen att öka kunskapen om varför det är viktigt att alla inblandade på ett projekt jobbar mot samma mål.

 

– Ta bara en sån fråga som lufttätheten i ett hus. Ute på byggmarknaden idag har alla mycket mer förståelse för hur viktigt det är att ett hus är lufttätt. Dels för att undvika eventuella fuktproblem i konstruktionen, men också ur ett energiperspektiv. Kan vi vara med och bidra med vår kunskap för ett bättre energieffektivt byggande, så är ingen gladare än vi.

 

Webshop – förväntas peka riktningen mer mot energieffektivisering

Med över 35-år på sjomarken-21910marknaden inom lösullsisolering, så har vi samlat på oss mycket erfarenhet och byggnadskunskap som rör klimatskärmen. Förutom att vi hela tiden utvecklar sättet för att underlätta för våra kunder när det gäller isolering – så tar vi nu nästa steg och samlar vår kunskap i en Webshop för att kunna erbjuda våra kunder bra information och produkter när det gäller lufttäthet.

– Vi vill att våra kunder ska känna att det här ska vara den naturliga plattformen för dem att hitta information och rätt produkter, som ska underlätta för dem i deras yrkesroll när det rör frågor som är med och bidrar till energieffektivt byggande, säger Magnus Håkansson. Välkommen in i våran Webshop