FAQ

Sprutisoleringen är komprimerat i säckar som skärs upp och hälls ner i lösullsmaskinen. Isoleringen sprutas med hjälp av lufttryck från maskinen, via slangen upp på vindsbjälklaget eller rätt in i konstruktionen.

Läs mer >>

Cellulosaisoleringen Warmfiber™ används som värmeisolering på plana och svagt lutande vindsbjälk­lag, i snedtak, slutna bjälklag och väggar. Produkten installeras utav våra installatörer som alla är certifie­rade i enlighet med certifieringssys­temet Behörig Lösull

Läs mer >>

Supafil Frame lösull är en obunden, lösull av glasfiber, utformad med optimala värmeegenskaper, utmärkt täckning och blåsegenskaper.


Läs mer >>

ROCKWOOL Granulat PRO är framställt av stenull och ger en fullgod isolering. Produkten är dimensionsstabil och brandsäker.


Läs mer >>

För att genomföra ett byggprojekt behövs avtal mellan de olika aktörerna som ska arbeta i projektet. Bra och tydliga avtal minskar risk för missförstånd och leder till en smidigare och effektivare byggprocess. Vi på Sjömarkens strävar efter tydlighet och öppenhet och är noggranna med att skriva avtal på vad vi kommit överens om.


Läs mer >>

Som kund hos oss har du alltid en egen kontaktperson som följer dig genom hela byggprojektet och som kommer ut och besöker dig på byggarbetsplatsen.


Läs mer >>

På Sjömarkens Isolering har vi alla de olika materialen som finns på marknaden när det gäller lösullsisolering. Stenull, glasull och cellulosa. Vi jobbar enbart med nyproducerad ull och vi har stor kunskap om vilket material som är bäst att använda beroende på vilken konstruktion som ska isoleras.


Läs mer >>

Tack vare hög kunskap, lång erfarenhet och en yrkesstolthet hos våra installatörer så kan vi garantera dig att vi alltid levererar rätt tjocklek och rätt densitet till dig som kund.


Läs mer >>

KUNDSEGMENT - VAD SKA DU GÖRA?

Inget uppdrag är för storteller för litet för oss. Nedan hittar du exempel på tidigare projekt från Sjömarkens Isolering.

Storskalig nyproduktion

Läs mer >>

Bygga Villa eller tillbyggnad

Läs mer >>

tilläggsisolera

Läs mer >>

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.